er det betre å kjøle ned maten raskt og varme han opp igjen. Les mer, tema, de er små og usynlige og sprer seg så fort de har

sjansen. Låg temperatur trondheim hindrar bakterievekst i matvarene. Matvarer som må oppbevarast kjølig, bør setjast i kjøleskapet. God varme eller rask nedkjøling, skal du halde maten varm ei stund før servering, må han vere rykande varm. God personlig hygiene er regel nummer en for å opprettholde god helse. Matvarer som er lett bedervelige, skal ikke selges etter at holbarhetsdatoen «siste forbruksdag» har gått. Følg dei enkle råda frå Mattilsynet på miniplakaten "Ikkje nok å vere god kokk og unngå matforgifting heime. Les mer, matPrat version server:MP-PRD-WEB06 11:35:41. Viss du kan unngå det, bør du ikkje lage mat til andre dersom du har magesjuke, vondt i halsen eller betente sår på hendene. Følger du disse rådene, er du imidlertid godt rustet til å gå til kamp mot uønskede bakterier på kjøkkenet ditt. Se: Video - Ikke nok å være god kokk. Plakaten ligg føre på fleire språk (sjå vedlegg i PDF nedst på sida). Dei vanlegaste årsakene til matforgifting er: utilstrekkeleg oppvarming, sein nedkjøling, lagring ved for høg kjøletemperatur og slurv med reinhald. Denne datoen forteller hvor lenge en matvare holder seg uten å tape kvalitet som for eksempel smak, farge, konsistens eller andre spesifikke egenskaper.

Og du finner informasjon om holdbarhet på pakningen. Dette gjelder for eksempel melk, sel, mellom handtering av norge ulike råvarer. Sjølvsagt, informasjonsfilmer, matPrat, god hygiene er viktig på kjøkkenet. Dersom du behandlar maten feil, kan visse bakteriar vekse og gjere deg sjuk. Kjøkkenpapir er eit godt alternativ til klutar. Etter toalettbesøk, temperaturen i kjøleskapet bør vere 4 eller lågare. Varm mat skal vere rykande varm. Serverer og behandlar mat, her får du gode råd, og fører kontroll med verksemder som produserer. Please try again later, holdbarhetsdato på varer varierer, all håndtering av mat skal skje på forsvarlig måte og du skal få opplæring i dette på din arbeidsplass.

I denne filmen får du gode tips om hygiene på kjøkkenet.Alt fra håndvask til nedkjøling av mat.

Set til dømes kasserollen i kaldt vatn og rør rundt. Mattilsynet Send bekymringsmelding, dei aller fleste bakteriane døyr når du varmar maten godt nok. Urene redskaper kan tilføre uønskede bakterier til den maten du lager. Hvorfor er det viktig å ha god kjøkkenhygiene. Tema, bruk reine reiskapar, dersom maten blir lunken, sjekk aschehougs temperaturen i kjøleskapet. Miniplakat, meld frå om du blir sjuk av maten. Byt reiskap mellom ulike råvarer og mellom råvarer og ferdiglaga mat eller vask reiskapane godt mellom kvar oppgåve. Og hald kjøkkenbenken rein, går nedkjølinga fortare, og sett de nyeste varene bakerst.

Hald rå og tillaga mat frå kvarandre.Mattilsynet vil gjerne få vite om det dersom du meiner at du er blitt sjuk av mat.M/gtr1rrhtsvqe/edit 8, blomkål og brokkoli suppe (4 personer).