og muskler. Kom også i gang med tøyningsøvelser, men ikke tøy utover smertegrensen. Denne type øvelser kan også ha en forebyggende effekt og er derfor ofte en del

av det faste treningsopplegget innen idretter som er spesielt utsatt for strekkskader i lysken, for eksempel fotball. Grundig oppvarming og opprettholdelse av et godt treningsgrunnlag også utenfor sesongen er derfor av stor betydning for å forebygge strekk i lysken. Manglende oppvarming er medvirkende og skaden forekommer oftere tidlig i sesongen når utøvere ennå ikke har rukket å bygge opp et skikkelig treningsgrunnlag. Hamstringen utsettes da for store krefter, hvor den forlenges samtidig som den produserer kraft (i en eksentrisk bevegelse en annen skadetype er en såkalt stretchingskade, som skjer når hofte- og kneleddet er beveget mot ekstreme ytterstillinger. Ved mindre blødning kan du starte tidligere. Flere grader, det finnes flere grader av strekk. Hvis musklene er revet helt av, vil det ofte ta lengre tid. God rehabilitering er viktig, og en setter tidlig i gang med øvelser som skal stimulere muskelen til å reparere, men det er viktig at belastning ikke blir så stor at man ødelegger det nye vevet, sier Iversen. På elitenivå i noen idretter blir MR fremdeles brukt hyppig for å avdekke nøyaktig hvor skaden sitter og hvor stor den. Dersom en tidligere har hatt en strekkskade, er det også økt risiko for å skade seg på nytt.

Lårstrekk behandling, Paal maage elstad

En gradvis opptrapping av idrettsspesifikk trening er derfor viktig for å redusere risikoen for å slå opp skaden. Denne muskelgruppen trekker lårene sammen mot hverandre adduksjon og bidrar også abc renhold til innadrotasjon i hofteleddet. Undersøkelser viser at opptil 30 prosent av de som har fått hamstringsskade skader seg igjen innen.

Virussykdommen har hittil ikke hatt noen effektiv behandling, men med Viiral kan du n forebygge forkj lelse og virussmitte, helt reseptfritt.Strekkskade oppst r oftest i forbindelse med aktiviteter med h y l pshastighet, og er en av de vanligste skadene blant fotballspillere.

Du mister kraften i låret på grunn av smertene. Unngå vektbelastning på 14 dager, få dager etter skaden kan man vanligvis begynne med små sammentrekninger av muskulaturen. Det er store variasjoner for hvor lang tid det tar før man kan returnere til idrett. Selve begrepet idrettsbrokk er også misvisende fordi det i realiteten ikke dreier seg om et ekte brokk. Sier Iversen, der fokuset er å minimere arrdannelse og stimulere helingen Øvelsen Nordic Hamstrings har vist seg å kunne halverer risikoen for strekkskader i fotball. Idrettsbrokk utvikler seg gradvis over lengre tid og kjennetegnes også av en progressiv forverring av symptomene. Og du klarer vanligvis ikke å fortsette med den aktiviteten du driver med. Andre tips er nedkjøling, dette kan føre til at man må utebli fra idrett eller aktivitet over et lengre tidsrom enn det som i utgangspunktet var nødvendig og at skaden risikerer å tilbakevendende og kronisk. MR kan være en nyttig undersøkelse til å avgjøre om det er en total avrivning av senen seneruptur skinnfrakk eller om senen er revet løs fra beinet avulsjon. Kaldt vann eller, det gjør vondt å tøye på muskelen og å bruke muskelen aktivt etterpå.