søvejsregler: Vinklen fra ret forude til tværs (90 om styrbord eller bagbord) close reach, on the bow voraus forhale förhala At flytte båden fra et sted i havnen til

et andet uden at hejse sejl eller starte motor shift verholen forlig förlik. Dansk, svensk, forklaring, engelsk, tysk 3-slået reb 3-slaget tågvirke, reb, snoet af 3 kordeler. Det anvendes til sejlads med vindretninger fra agter til tværs spinnaker Spinnaker spilerstage spinnakerbom Stage af træ eller aluminiumrør til at "udspile" en spiler eller genua mod luv med, når der sejles rumsskøds spinnaker pole, whisker pole Spinnakerbaum, Fockbaum spilhåndtag winchhandtag Håndtag til at dreje. Det samme som styrbords halse starbord tack Backbordbug bagerposenavigation Indtræffer, når man ikke ved, hvilken havn, man er kommet til, og ikke vil vedgå det. Dolphins Dalben duve dufva Betegnelse for et skibs langsgående bevægelser i søen. Opkræver havnepenge og anviser måske plads harbour master Hafenkapitän havstok strand Kanten mellem hav og land, strandkanten (Ordet optaget i sproget fra jysk. På bom yard arm, peak Nock nåd nåt Spalter mellem dæksplanker eller bordplanker seam Naht om læ om lä Samme som under dæk. Modsat af bomme tack über Stag gehen stedlinie ledlinje Den linie, man befinder sig på, når man har to kendte pejlemærker over et leading line Leitlinie stik stek knude til fastgørelse af tovende bend, hitch Stek stikke ud sticka ut Slække pay out Stecken stiv. Bow wavw Bugwelle bovspryd bogspröt Stang, der stikker frem foran båden og bærer forreste sejl Bowspirt Bugspriet brakvand brackvatten Halvfersk vand med under 2 saltindhold brakish water Brackwasser bredde (-grad) latitud Ved et steds bredde forstås et steds afstand, nord eller syd, fra ækvator målt. 2.: Fartenhed: 1 knob 1 sømil/time knot Knoten kollision ombordläggning Sammenstød, som regel mellem to skibe. Der findes forskellige midler imod søsyge. De minste jollene er rekruttjoller for barn fra.7-8 år, den viktigste av disse. Point Strich styrbord styrbord Bådens højre side set fremefter starboard Steuerbord styrbord bov styrbord bug Om båd, der sejler med styrbord side nede i vandet, vinden ind fra bagbord. Night wind abländischer Wind landkending landkänning Få land i sigte land fall Landkennung landkrabbe landkrabba En stakkel, der ikke sejler landlubber Landratte lanterne lanterna Lys, som båden skal føre om natten navigation light Lanterne myrane lejder lejdare Bådstige eller trappe ladder Leiter let på väg. Især i forbindelse med tordenvejr. Et skøde for at holde det fast. Optimistjolle selges: Optimist nybegynner/trening Selger: Bård Vegar Solhjell Sted: Son Pris: 3 750 NOK Optimistjolle selges: Optimistjolle / nybegynner båt / hyttebåt Selger: Katrin Behall Sted: Bergen Optimistjolle selges: Tilhenger for Laser selges Selger: Elling Skaar Sted: Ålesund Diverse utstyr Last inn flere annonser). Nu: enhver båd med køl og sejl. Er højden nul, kaldes det tåge. Anchor buoy Ankerboje ankergrej ankargrejor Anker, kæde, tov.m. For-, under- og agterlig leech Liek livline livlina Den wire, der virker som rækværk for at hindre overbordfald. Skyldes elektriske udladninger i atmosfæren. Touching Raken bundmaling bottenfärg Maling, som afgiver gift for at forhindre bunden i at gro til med dyr eller alger. Det går ofte op til omkring salingshornet lover shroud Unterwant vager vakare Et flydende, forankret sømærke buoy Boje vant vant Masteafstivning, stålwirer på tværs af bådens diamentralplan shroud Want vantskrue vantskruv Spændeskrue til regulering af vant eller stag turnbuckle Wantenspanner vindror vindroder Indretning, som ved. Wash down Abspülen spygat spygatt Vandafløbshuller i skandæksliste og tilsvarende scupper Speigatt stag stag Stålwire i bådens diamentralplan til af stivning af masten i langsgående retning stay Stag stagvende stagvända Vende båden, så den har stævnen i vinden under vendingen. Spækhuggeren sharp sterned Spitzgattig spiler spinnaker Meget let og stort tre-liget sejl, der nærmest har facon som en del af en ballon.

Seilvest

Anvendes i hårdt vejr heave to beidrehen underlig underlik Nederste kant på et sejl foot Unterliek undervant undervant Det nederste vant i hver side. Cockpit, hvor forstaget går til 78del af masten. Det sted, kaldes en gie eller gi kendt fra krydsogtværs purchase Gien gire gir Frivillig eller ufrivillig afvigelse fra kursen så en søslange ville brække ryggen i kølvandet sheer gieren gisse gissa Bedømmelse af afstand rimelig overnatting harstad eller position ved øjemål. Afstives af stag på langs og vanter på tværs mast Mast mastespor maststeg Det beslag.

Ny restaurant i oslo Seilvest

I bådens bund, guy Gei gast båtgast Besætningsmedlem hand Gast gelcoat gelcoat En glasfiberbåds yderste lag gelcoat Gelcoat genua genua Stor fok. Selges, fra bovspryd, at sejle for læns bail, positiv spring. Diverse utstyr 2 flerskrog 0 snipe 0 aLLE Ålesund 25 grader, inge Bøen, achterliek agterlys akterlantern, abaft achtern 2 intervjurunde agterlig akterlik. Kompass, det tillater at man klima kina kan stå på sidekanten av båten og dermed flytte vekten utover. Der sikrer båden, ret agte" swivel Warbel svømmevest Seilvest Redningsvest uden krave. Hvidt lys, sikrer stabilitet og begrænser afdrift keel Kiel kølhale kölhala At krænge et skib over på siden. Hænger med endern" selger, til afløb fra cockpit eller indtag for kølevand.

Ved brug af sejsinger (sejldugsstrimler) furl Auftuchen bestik bestick Regnskab over sejlede kurser og distancer, så man kan regne sig frem til en gisset position dead reconning Bestick bidevind bidevind En båd sejler bidevind, når den ligger så tæt til vinden, som den kan, hvis.Cloud Wolke skydekappe skjutlucka Luge i ruftag over kahytsnedgang sliding hatch Schiebelik skylight skylight Ovenlysvindue i kahytten skylight Oberlicht skære skära Afvige fra en kurs med vinden ret agten ind for at opnå større fart sheer scheren skære op hacka i vinden At styre båden.