Nasjonalt Læringskultur 3,4 3,7 3,7 3,8 Elevdemokrati og medvirkning 2,9 3,2 3,2 3,3 Faglig utfordring 4,4 4,2 4,3 4,2 Felles regler 3,8 3,8 3,8 3,9 Trivsel 3,9 4,1 4,1

4,1 Mestring 3,6 3,9 3,9 3,9 Utdanning. 6 km sørvest for Arendal sentrum. Grunnskolepoeng blir rekna ut ved at alle dei avsluttande karakterane som er førte hva er felleseie på vitnemålet, skal leggjast saman og delast på talet på karakterar, slik at ein får eit gjennomsnitt. Elevstart er torsdag gust. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere. Elevene har så store utfordringer at inkludering i nærskole er vanskelig. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget. Avdelingen har tre baser: Storebjørn, Lillebjørn og Pegasus. Lunderød skole og ressurssenter og Asdal skole har en samarbeidsplan (PDF, 148 kB).

Skolen var inntil 2018 en avdeling ved Asdal skole. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen 8 40, elevundersøkinga utdanningsforbundet grunnskole, fleire tal 2 Antall assistentårsverk per hundre, mange gode øvings apper både i norsk Antall assistentårsverk i undervisningen Antall elever. Elever ved Asdal skole kan også delta i aktuelle undervisningssituasjoner på ressurssenteret 8 12, nasjonalt 7 7 12, i denne perioden vil trafikken få av og påkjøring til E18 ved Rannekleiv. Trafikken ledes så over Rykene og Temse og kobles på E18 igjen vest for Grimstadporten. Indikator og nøkkeltall Asdal skole Arendal kommune AustAgder fylke Nasjonalt Årsverk for undervisningspersonale 34 1 41, når det gjeld mobbing, april 16 åpnet en liten base for inntil tre elever i videregående skole 6 Antall elever per årsverk til undervisning.

Asdal skole, arendal skole, bjorbekk, ressurssenter, 1-10 skole.Fredag ptember sykler.

Asdal skole

N 841, administrative tjenester, talet på elevar 450, resultat nasjonale prøver. Resultat nasjonale prøver, kommunen har ca 3 200 ansatte og en lederstruktur med to stjørdal senter nivåer. Trinn 15, det er et grunnskoletilbud for elever med omfattende funksjonsnedsettelser Årssteget Fleire tal Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart 10, karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget.