å komme tilbake til Norge? Kravet om opphold i Norge bortfaller imidlertid for den personen som ikke er bosatt i Norge. Kravet om anerkjennelse gjelder ikke dersom skilsmissen ble

gjennomført i et av de andre nordiske landene, forutsatt at begge ektefeller var bosatt og hadde statsborgerskap i et nordisk land på tidspunktet for skilsmissen. Bakgrunnen for denne regelen er at norske myndigheter mener det er en særlig stor risiko for tvangsekteskap i disse sakene. Jeg krisemøte instagram er 25 år og student i Norge. Hun har en bachelorgrad i økonomi og skal videreutdanne seg på universitetet. Etter utenlandsk rett, dersom dere skal gifte dere etter utenlandsk rett, må dere selv undersøke med myndighetene i det aktuelle landet om hvilken dokumentasjon de krever at dere legger frem. Oversettelsen av vigselsattesten må også fremlegges i original eller bekreftet kopi. Han er opprinnelig fra Egypt, men har norsk statsborgerskap, fast jobb. Dersom dere oppfyller kravene for å inngå ekteskap, mottar dere en ekteskapsattest i posten. Jeg har ingen andre statsborgerskap. Søknad om anerkjennelse av utenlandsk ekteskap må inneholde: Skriftlig begjæring fra dere begge om at dere ønsker at Fylkesmannen anerkjenner ekteskapet. Alle som gifter seg må som i Norge ha minst to vitner til stede under vielsen. Det kan gjøres unntak dersom Utlendingsdirektoratet (UDI) har godtatt ekteskapet som er inngått i forbindelse med familiegjenforening. For mer informasjon om dette må dere kontakte vedkommende lands ambassade. Det er tre muligheter for vigsel i utlandet: a ved noen norske utenriksstasjoner. Les mer, offentlig stønad til utenlandsk ektefelle. En attest fra myndighetene i hjemlandet som viser at det ikke er noe som hindrer at hun eller han kan inngå ekteskap i Norge. Få søknader innvilges, for at søknaden skal innvilges må det foreligge sterke grunner. Forlovererklæring må fylles ut av én forlover/vitne. Mange utenriksstasjoner kan vie kun på enkelte dager. Les mer Hva skal til for å gifte seg med utenlandsk statsborger? Den av dere som bor i Norge må også fremlegge kopi av alle brukte sider i passet/reisedokumentet. Merk at Notarius publicus ikke bekrefter rett kopi av utenlandske dokumenter. Oversettelser foretatt ved, eller bekreftet av, norsk eller utenlandsk utenriksstasjon eller konsulat vil også kunne godtas. Hva slags pensjonsrettigheter får hun hvis jeg faller fra? Både utenriksstasjonen og sjømannskirken skal normalt ha prøvingsattesten på forhånd. Asia: Afghanistan, Bangladesh, Filippinene, India, Irak, Jemen, Myanmar (Burma Pakistan, Saudi Arabia, Sri Lanka, Syria og Vietnam.

Norsk statsborger gifte seg i utlandet

bostøtte Og hvilke papirerdokumenter trenger jeg, jeg lurte på facebook hva er det vi må gjøre. Hvordan få ekteskapet anerkjent i Norge. Ekteskap inngått i andre land Attestene må være i original og påført et apostillestempel. Klagen sender du til til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vi vil gifte oss i Norge. Nå har vi tenkt til å gifte oss her i Norge. Skilsmisse, er gift i utlandet, utenriksdepartementet har laget en liste hvilke norske utenriksstasjoner som kan vie norske borgere.

Norsk statsborger gifte seg i utlandet. Hvis du tror du er gal tro om igjen

Ekteskap over landegrensene, finner derimot Folkeregisteret at ekteskapet ikke er gyldig etter norsk lov. Inngått i utlandet, attesten må være bekreftet med apostillestempel eller være legalisert bekreftet av utenriksdepartementet i det landet dere giftet dere. De skal gifte seg i veldig nær fremtid i Tunisia uten at hennes foreldre vet om det. Om man gifter seg med thailandsk dame og bor i Norge. Mer informasjon om hvilke typer ekteskap. Samliv og samlivsbrudd Dette gjelder norsk statsborger gifte seg i utlandet et vennepar. Som ikke anerkjennes i Norge finner Økonomi, vigsel av personer av samme kjønn kan foretas når begge brudefolkene er norske statsborgere. Samliv og samlivsbrudd Jeg er en mann på 37 år som ble offisielt skilt for 1 år siden. Begge er norske statsborgere og ingen av dem er borger av det landet der utenriksstasjonen ligger.

B hos norsk sjømannsprest.Flytte tilbake til Norge etter skilsmisse.Husk: Kontakt utenriksstasjonen i god tid før vielsen!