innebærer at du har et sikkerhetsnett som vil yte deg hjelp og assistanse på arbeidsplassen og i mange tilfeller også i din fritid. En mulig forklaring kan være at

mange britiske fagforeninger fortsatt er dominert av menn. Nito ivaretar interessene til teknologer og ingeniører og er landets største fagorganisasjon for denne gruppen. Du kan henvende deg til en tillitsvalgt som kan ta opp din sak dersom du mener du er urettferdig behandlet og at.eks ikke får den lønn du har krav. Dette har mye sammenheng med at det blir stadig færre tradisjonelle industriarbeidsplasser, og at stadig flere offentlige arbeidsplasser med mange kvinner har høy grad av organisering. Partiene på høyresiden har ønsket å svekke ordningen slik som det har skjedd i mange andre land. For britiske menn har fagorganisering en tydelig effekt på lønningene. Mens effekten altså var økt til henholdsvis 14 prosent og 15 prosent syv år senere. I Storbritannia ble fagforeningsmedlemskap vanligere blant kvinner enn blant menn allerede på 1990-tallet. Utdanning for alle, rett til arbeidskontrakt, begynnerlønn, lønnssamtale, lønnsforhandlinger og lønnsforhøyelse. I et miljø der du prøver å disponere ressursene dine til kamp, så er fagorganisasjonen så tungrodd og sidrompa, at de taburetterte fagforeningsvaglte, neglisjerer medlemmenes behov om hjelp, til fordel aldri for mer trivielle ting de kan gjøre. Ikke vær en gratispassasjer, bli heller med og styrke laget. Fremste oppgaver: Kjempe for bedre lønn og gode arbeidsvilkår.

Hvorfor være organisert

Forskerne har sett på norske arbeidsplasser og norske arbeidstagere. Kvaliteten av et tariffoppgjør bestemmes av hvorvidt du får økt kjøpe kraft eller en positiv reallønnsutvikling. Så sender de deg informasjon og innmeldingsskjema. Derfor er arbeidsmiljøet så viktig, sterke framtidsrettede fagorganisasjoner er godt for Norge. Ikke kunne være syk med lønn og ingen pensjonsordning å se fram til. Var effekten på lønn da begrenset til ni prosent for kvinner og åtte prosent for menn. Hvis du henvender deg til dem. Sikrer dine rettigheter og sørger for goder bli fagorganisert. Velg nito, hvordan hadde det vært øyre lyd å jobbe sju dager i uken. Dersom du faktisk er organisert, et eksempel, forskerne ser ikke at den enkeltes fagforeningsmedlemskap gjør noen vesentlig forskjell.

v re organisert i en fagforening betyr sikkerhet for den enkelte arbeidstaker, og at man bidrar til et tryggere og bedre arbeidsliv for alle.Denne brosjyren forklarer hvorfor.Jeg skal ikke si at du ikke skal organisere deg, men jeg skal gi deg noen tanker om hvorfor noen ikke er det.

Hvordan hadde livet vært om du hadde blitt skadet på jobben eksen og det ikke fantes yrkesskadeforsikring. Du vet hva du kan regne med. Har du hatt lån en stund.

Din neste jobb finnes kanskje ikke i dag, er det du som skaper den?HMS-regler gir sikkerhet og tilrettelegging på arbeidsplassen.