utløpstid for fraværet, og kan gjøre noen valg for videre håndtering av samtalen (velges av brukeren selv i Miner. I eksemplet under har administrator delt opp bedriftskatalogen i tre

enheter: Service, Salg Oslo og Salg Moss. Egen: Gjennomsnittlig ringetid mot agent før anropet besvares. Kontaktdetaljer Dersom operatøren merker en kontakt, blir arkfanen Kontaktdetaljer aktivert. Operatøren har nå følgende opsjoner tilgjengelig via funksjonsknappene: Legg på aktiv (Esc Vil avslutte samtalen med Nils Jørgen (aktiv samtale) Sett over (F5 Vil koble sammen Innringer Sebastian Hansen og Nils Jørgen, og frigjøre sentralbordet Veksle (F2 Vil for hvert klikk på denne knappen veksle. Kan gi informasjon om videre samtalehåndtering av denne samtalen (f.eks. I boksen «Type melding» kan man velge om meldingen skal sendes som e-post, sms eller begge deler (epost-adressen hentes fra bedriftskatalogen). «utropstegn merke flere brukere og så klikke på «Meldinger(F8 og om ønskelig bruke meldingsmalen «MBN App». Figuren under viser et eksempel på anropslogg. Ved å aktivere Pause-knappen settes operatøren i pausemodus for alle køene. Nettlesere som er testet er: Internett Explorer (IE 7, IE8 eller nyere) Mozilla Firefox (versjon.6.x eller nyere) Safari (versjon eller nyere) Følgende url-er må det. Listen viser om anropet har blitt besvart (grønn pil besvart, rød pil ubesvart hvilken kø anropet kom fra, klokkeslett/dato, hvem som har ringt med adresse (oppslag mot Opplysningen 1881 ved ukjente nummer om anropet har blitt viderekoblet til sentralbordet og fra hvem, og om anropet. Parten (Nils Jørgen) ringes opp. Det er mulig å legge inn terskler for å endre fargen til rødt på Antall i kø og Lengste køtid. Avsender av sms-meldingen vil være operatørens eget mobilnummer. Ved å holde musepeker over ikonet får man frem en tekst med en forklaring av tilstanden. Part: Utgående samtale (ingen aktive samtaler Standard oppsett av hurtigtaster Meldinger Meldingsmal Dialogbokser Sette over en samtale til kontakt med aktivt fravær Konsultere en fraværsmerket kontakt (56) 4 Sette over til en kontakt som har fast viderekobling Sette over til opptatt bruker, sett på vent. Anropslogg Arkfanen Anropslogg viser historikken på samtalehåndteringen på det enkelte sentralbordet. Til kontakt: Velges denne opsjonen ignoreres viderekoblingen og det ringer på kontaktens telefon. Fram til kl: Her skrives sluttid for fraværet. Husk å trykke på Lagre -knappen etter å ha gjort endringer. Så velges meldingsmalen «Ring til» i nedtrekksmenyen. Operatøren får ved slike retursamtaler opp en tilsvarende melding som vist under: Her kan operatøren se at innringer «Sebastian Hansen» returnerte til sentralbordet siden «Stein Gylseth» ikke svarte.

Pris på mc lappen Mobilt sentralbord avansert telenor

Viderekoble samtaler til, ved å trykke på Lagre knappen aktiveres oppsettet Hurtigtaster kjoler for frodige damer Hurtigtaster kan benyttes av operatøren for raskt å kunne betjene funksjonsknappene for samtalehåndtering ved bruk av tastaturet. Ved å merke av med en hake aktiveres det valgte feltet etter lagring. Her kan operatøren bestemme hva som skal skje med samtaler som kommer til kontakten mens fraværet er restauranter i orlando aktivt. Dette inntreffer også dersom alle operatørene setter seg i pausemodus samtidig.

Logg inn på Min Bedrift, Mitt.Telenor og, mobilt, sentralbord for administrering av abonnement og tilleggstjenester.Mobilt Bedriftsnett gjør det mulig for de ansatte å besvare innkommende anrop, der.

Jill walker rettberg Mobilt sentralbord avansert telenor

Dette feltet kan også lukkes ved å trykke på dobbeltpilene øverst til høyre i drakter feltet. Kalle inn interneeksterne til telefonkonferanse og lett få kontakt med for alle du har snakket med tidligere. I eksemplet i figuren under ble det tastet inn.