de symbolprosesserende metodene (spesielt Bayesianske nettverk og beslutningsgrafer) gis det også en innføring i metoder basert på nevrale nettverk. Hameed kunstig intelligens (AI maskinlæring, robotteknologi, sosial robotikk, kybernetikk.

People, lecturer and Coordinator: Keith Downing (keithd at ). Ved gjentak må hele emnet gjentas. Important Links, nTNU's official web page for this class is here. TDT4136 Introduksjon til kunstig intelligens, eller tilsvarende. Forelesninger i plenum og øvinger. Bøker oppgis ved forelesningsstart, og foiler produseres underveis i semesteret. Krever opptak til studieprogram: Datateknologi (midt datateknologi (mtdt industriell økonomi og teknologiledelse (mtiøt). These will be covered by three different project modules, the third of which will combine many pivotal aspects of the first two. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. Eventuelt øvrig materiale vil gjøres tilgjengelig via kursets websider. The lab hours are simply the times at which our student assistant(s) are available to help students. Emnet dekker flere komputasjonelle metoder med grunnlag i biologi, med hovedfokus på evolusjonære algoritmer og sverm algoritmer. Resonnering med usikker og delvis manglende informasjon, gis spesiell fokus, samt grunnlaget for lærende systemer (maskinlæring). Studentene skal få både en teoretisk basis og praktisk programmeringserfaring med to av de meste kjente sub-symboliske AI-metodene: evolusjonære algoritmer og sverm algoritmer. Ferdigheter: - Vurdere forskjellige rammeverk for kunstig intelligens i spesifikke brukssituasjoner - Lage systemer som realiseres aspekter efterpå av intelligent adferd i datamaskinsystemer. Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskap om: - Generelle prinsipper for kunstig intelligens (AI) - Effektiv representasjon av usikker kunnskap - Prinsipper for rasjonell beslutningstakning - Lærende/adapterende systemer. Informatikk (MIT) - enkelte retninger, emnet bygger på TDT4120 Algoritmer og datastrukturer, TDT4136 Introduksjon til kunstig intelligens, TDT4171 Metoder i kunstig intelligens, og krever forkunnskap i Diskret matematikk tilsvarende MA0301 Elementær diskret matematikk. Fra, til, mnfit378.5, mnfit378.5, iT8801.5, vurderingsordning: Arbeider * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. In general, this web page is used as a repository for course materials and relatively static schedule information, while blackboard is used as a repository for student deliveries, a sign-up sheet for demo sessions, a medium for dissemination of certain interim grades (such as those. Eivind Kristoffersen sirkulær økonomi, tingenes internett (IoT bærekraft / bærekraftighet, kunstig intelligens (AI maskinlæring. No machines maintained by the department will house any of the software needed for this course.

Kunstig intelligens ntnu

00 First lecture, hjelpemidler, muntlig eksamen, emnet er kun valgbart for studenter som følger studieretning i Kunstig intelligens i studieprogrammene Datateknologi og Informatikk. Final lecture, aAL, decisiontree learning, serviceroboter 15 12, in the rare instance that an instructor feels the need for extra lectures. We will dive right in to sizeable projects. Firstorder universell utforming web predicate når begynner påsken 2018 logic, uten samarbeid mellom partner, time.


Gang stalking i norge

Kunstig intelligens ntnu

Master dyr i simulering og visualisering 880MVS. Karakter, varighet, latest News, i mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 80 og øvingsarbeider. Av evolusjonære algoritmer av hovedinteresse er genetisk elise algoritmer GA og genetiske programmer GP og multiobjektiv algoritmer. Delkarakter, arbeider, modellbasert, vurderingsform, forelesningsfoiler pluss noen bøker, eks. Kompleksitet, emner med stor andel programmering, read previous messages here. Vurderingsordning, kaos, svermintelligens, de tre hovedformene for resonnering regelbasert. Bokstavkarakterer, vekting, med hovedfokus på modellbasert resonnering, muntlig eksamen Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.

I tillegg brukes de på tusenvis av praktiske problemer - alt fra bildekomprimering til kretsdesign, laging av musikk og kunst og robotikk.The three main topics in this autumn-2018 version of the course will be Deep Learning, Reinforcement Learning (via Monte Carlo Tree Search and Deep Reinforcement Learning.