rundt 100 000 dobbeltvers og trolig er verdenslitteraturens lengste verk, er beretningen om striden mellom de fem Pandava-brødrene, og slektningene deres i Kuru-klanen. Hans bolig er Kailasha -fjellet (i

Vest- Tibet ) og Arunachala (i Tamil Nadu ). Mest praktfullt er Hoyshaleshvara-tempelet i Halebid (1100-tallet som i raffinert dekorativ utsmykning er uten like i India. Shivaismen kan ha vært dominerende i senere faser av hinduiseringen av India som foregikk fra de første århundrene etter vår tidsregning, men vishnuismen ble etter hvert den største retningen. Om morgenen blir guden, representert ved gudestatuen, vekket og vasket, og det blir satt frem et måltid. Disse nomadene besto av ulike grupper, men alle snakket indoeuropeisk språk. . Men på samme måte som menneskelige asketer har Shiva en kraft, tapas (varme som kan være farlig og destruktiv: For shivaistene er Shiva en skaper, opprettholder og ødelegger, men i enkelte teologier der gudene tillegges ulike funksjoner, er det Shiva som når verden går. Med unntak av enkelte folkekunsttradisjoner har hinduisk religiøs malerkunst ikke fornyet seg siden 1800-tallet. Shiva liker å ruse seg på alkohol, cannabis og opium! En egen form for bhakti framsto som en bevegelse innen hinduismen fra omkring 500-tallet. Mens enkelte, for eksempel Ram Mohan Roy, ønsket en tilnærming til kristendommen og europeisk opplysningsfilosofi, søkte andre, som Dayanand Saraswati (182483 tilbake til de vediske gutten tekstene, der de mente å finne grunnlaget for samfunnets normer og for tekniske fremskritt. Sri Lanka (12 prosent) og, bangladesh (9 prosent). I hinduismen er det ulike oppfatninger om hvordan guddommer fremtrer. 10 anbefalinger, hanne hold kjæft din nabb, useriøst? Det finnes således en rekke skulpturer i stein, brent leire og metall fra Induskulturen som kan antas å ha religiøs betydning, selv om denne foreløpig ikke kan bestemmes nærmere. Purana -tekstene deles således i vishnuittiske, shivattiske og shaktistiske. Muslimenes erobring av det meste av det nordlige og sentrale India hadde store følger for kultur og samfunnsliv i India, men det er uklart hvilke endringer i hinduismen dette medførte. Hele tempelet oppfattes ofte som et mikrokosmos, det vil si som et bilde på universet. Som lærd språk, ikke minst når det gjelder filosofi, har sanskrit vært nærmest enerådende blant hinduer helt til 1900-tallet. Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Forankringen i familien var utvilsomt en viktig grunn til at hinduismen overlevde den muslimske erobringen av India, mens buddhismen, som var konsentrert i store klostre, gikk til grunne. I den folkelige hinduismen, spesielt i bhakti, spiller hellige lærere og hymne diktere en sentral rolle. Shiva har sin opprinnelse i hovedsak utenfor den vediske religionen. Omtrent samtidig med bhakti oppsto en retning som kalles tantrismen (av tantre, «tråd, ledetråd betegnelse på bevegelsens tekster som også finnes i buddhismen. Denne hymnen tilhører det yngste laget av teksten. Individuelle religionssamfunn i hinduismen kalles sampradaya. Dette er den eldste ubrutte religiøse tradisjon i verden. Disse templene er oppført på unescos liste over verdens natur- og kulturarv. Mohandas Gandhi betraktes ikke bare som en politisk leder, men samtidig som en helgen, og ble derfor kalt mahatma den store sjel. Religionen til de indoeuropeisktalende nomadene kalles vedisk religion og var dominert av offerritualer rettet mot ulike guder, som til dels har nære paralleller i romersk og norrøn religion. Brahmanene står høyest i kastesystemet, og de utfører livets overgangsriter i familiene, i alle fall blant de høyere kastene. Images, videos and audio are available under their respective licenses.

Den daglige tilbedelse i hjemmet av en eller flere utvalgte guder og de ulike ritualene som markerer overgangen for den enkelte fra et livsstadium til et annet. Finne fram i bibelske tekster og reflektere over forholdet mellom Bibelen og språk og kultur gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det gamle testamente fra fedrehistorien til profetene gjøre rede for sentrale. Krishna har flere skikkelser, strøm skøyeraktig barn, knut 2001 Verdens hellige skrifter isbn.

Sider i kategorien «Hinduistiske tekster».For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Kategori:Hinduistiske tekster.Kopier denne teksten og lim den inn i litteraturlisten din: Kværne, Per Jacobsen, Knut.

Hvorfor mister man stemmen Hinduistiske tekster

Devi omtales som Shivas shakti, hans kraft, det er trappevange 10 trinn mange tusen andre pilegrimssteder. Og landsbysamfunnet kan vise til en ubrutt kontinuitet tilbake til den første jordbrukskulturen. Alle med anlegg fra tallet, idet tårnportalenes antall og dimensjoner stadig økte og ble dekket av et mylder av mytologiske figurer malt i sterke farger. En like viktig sør korea genre er Puranatekstene.

Et eksempel er Chaitanya, som av sine tilbedere betraktes som legemliggjøring av Krishna.Wikipedia article written by contributors ( read / edit ).Flere samlinger av disse er bevart.