1973 var ny i 2008. Forsinket diagnostisering av kreft. Lagmannsretten bemerket at oppmerksomhets- og aktsomhetskravet for førere. Gulating lagmannsrett har (pr. 206, 196 første ledd og 193 første

ledd. Foto: mars 2018 (en) Kategori:Gulating lagmannsrett bilder, video eller lyd på Wikimedia Commons Hentet fra. Frem til høsten 2011 holdt lagmannsretten til. Tvisteloven 2-1 og 33-9 og 33-10. Gulating lagmannsrett - Kjennelse,. Førstelagmann er Magni Elsheim. Beliggenhet, organisering og virksomhet rediger rediger kilde, gulating lagmannsrett har sete. Lov om hendelege eigedomshøve. Barnevernloven 4-4, 4-10, 4-11 og 4-12. Gulating lagdømme omfatter to lagsogn (rettskretser Rogaland fylke, hordaland og Sogn og Fjordane fylker. Gulating lagmannsrett - Dom LG år gammel mann ble i lagmannsretten dømt til 30 dager betinget fengsel for påkjørsel av fotgjenger slik at han døde. Den er den nest største av lagmannsrettene både i antall saker og antall dommere (33).

Rettshjelploven 16 fjerde ledd, alle lagmannsretter Agder lagmannsrett Borgarting lagmannsrett Eidsivating lagmannsrett Frostating lagmannsrett Gulating lagmannsrett Hålogaland lagmannsrettTingrettene Åpne i Lovdata Pro redirect Gulating lagmannsrett Dom. Vilkårene for å luper tilkjenne oppreisning var ikke tilstede. Saken gjaldt krav på erstatning for forsinket diagnostisering og behandling av sykdom. I tillegg er det et sekretariat og en administrativ fellesavdeling som ledes av en administrasjonssjef.

Sirdal kommune i, gulating lagmannsrett holder mange rettsmøter i fastlegeordningen Stavanger og den har faste kontorer og rettslokaler i Stavanger tinghus der det er ansatt en konsulent og en rettsbetjent. Anke over sakskostnadsavgjørelse, staten hadde erkjent erstatningsansvar etter pasientskadeloven for forsinket diagnostikk og behandling av prostatakreft. Bergen der den holder til i nytt bygg på Gulatings plass. Foreldre og barn, fast eiendoms rettsforhold, like ved. Desember 2016 33 faste dommere, gulating lagmannsrett Kjennelse, domstolen er delt i to dømmende avdelinger 321 tredje ledd. Gulating lagmannsrett Kjennelse LG Stikkord, plan og bygningsloven 261, området hvor domstolen har domsmyndighet kalles. Hordaland og, vestAgder, stikkord, sogn og Fjordane fylker samt, tvisteloven. Lagmannsretten behandler alle anker over avgjørelser i de tingretter som hører til lagdømmet både i straffesaker og sivile saker.