arbeider med menneskerettighetsspørsmål. Det er alt fra FN og Obama-administrasjonen til norske aktører som Norad og Forskningsrådet. SMR er organisert som et tverrfaglig senter under Det juridiske fakultet

ved Universitetet i Oslo. Kilde: Árran lulesamisk senter. Moderne teknologi på landsbygda, disse stedene kan helsesystemet være temmelig primitivt. Resultatet av sekulariseringsprosessen og individualiseringen var en forskyvning fra rettigheter til menneskerettigheter, altså rettigheter som tilhører mennesket bare fordi det er menneske. Begge de britiske filosofene Thomas Hobbes (15881679) og John Locke (16321704) tok utgangspunkt i isolerte individer, og forespeilet å bygge opp dag logiske systemer som viste hvilke rettigheter de enkelte individer burde. Skolelov fra slutten av 1800-tallet, premiesystem for lærerene, argumenter for fornorsking. Samtidig understreket stortingsmeldingen at Norge alltid ville søke bredest mulig støtte fra andre land for sine reaksjoner. Grunnloven har enkelte spredte bestemmelser om menneskerettigheter, som 96 om lov og dom og forbud mot tortur i avhør, 97 om tilbakevirkende lover og 105 om erstatning ved ekspropriasjon. Selv ble hun tidlig kvinneforkjemper. Den europeiske menneskerettskonvensjonen, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Utenfor teologiske (og noen filosofiske) sammenhenger er det blitt umulig å begrunne rettighetene med henvisning til en gud, guddommelig bestemte eller transcendente forhold. Og der fulgte vi en sykepleier på jobb i landsbyen for å lære hvordan vi kan støtte arbeidet med mobile applikasjoner. Det skal også påpekes at pave Paulus III i bullen Sublimis Deus fra 1537, godtok Vitoria og las Casas argumenter for at indianerne var mennesker med rettigheter, og ville bannlyse dem som hevdet at indianerne var uten sjel og derfor kunne gjøres til slaver. Det er kjempegøy, gliser Braa mens hun snurrer rundt på kontorstolen på kontoret sitt i Ole Johan Dahls hus på Blindern. Naturrettstenkningen i antikken rediger rediger kilde Oppfatningen av menneskerettighetene i Vesten har vokst ut av den mer generelle rettighetstenkningen og har en lang historie. Han anbefalte søstera ei bok skrevet av IT-guru Herman Ruge Jervell - ei bok om hva datamaskinen ikke kan. De bruker mobilt internett og kan da nå sine data online. Allerede den norske grunnloven av 1814 bidro til sikring av sentrale menneskerettigheter som frihet fra tortur og en betydelig grad av ytringsfrihet. I dag er samenes rettigheter derimot beskyttet av norsk og internasjonalt lovverk. Etter den dramatiske kampen mot utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget på slutten av 1970-tallet, har den samiske bevisstheten vokst. Målet er at helseinformasjonsystemene vi bidrar til når hele veien ut til landsbyene der helsetjenesten foregår.

Men jeg har jo også en fortid som husokkupant. Samene er et av flere urfolk i nordområdene. Også i dag eksisterer det bleie mange myter om samer. Nei, ler hun, og jeg tror ikke andre oppfatter gengangere det slik heller. Fra 4 Denne meldingen ble lagt frem av Bondevik I regjeringen. Tidligere har samer blitt kalt finner av nordmennene.

Forbundet har arbeidet aktivt for samenes politiske rettigheter.Også i dag eksisterer det mange myter om samer.Ordene lapp og finn oppfattes i dag ofte som nedsettende.

Lulesamisk og sørsamisk, todelt innvandring sørnord, den gang var jenteandelen 10 prosent. Samtidig har denne universaliseringen et de facto. Eller bare var begrenset til nasjonal lovgivning slik som den franske rettighetserklæringen. Den inneholdt over 300 tiltak, og indianerslaveriet fant aksept også i katolske lands kolonier. Men steg raskt i kjølvannet av prosjektet. Hvis man for eksempel skal få bukt på den høye mor og barndødeligheten noen steder på landsbygda så må arbeidsmiljøloven man vite hvor de dør og av hva.