det er en målrettet, voksenstyrt aktivitet. Oppmerksomheten må både rettes mot samspillet barna imellom, mellom barn og personale og mellom barnehagens ansatte. Dette gjelder for alle barnas utviklingsområder. I

Lysskar barnehage betyr dette at - ting vi gjør blir tatt bilder av og dokumentert av barn og voksne - bilder, referat og fortellinger fra turer blir lagt på hjemmesiden eller i garderoben - foreldresamtaler tar utgangspunkt i Alle med -skjema, som tar utgangspunkt. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Leder med hovedansvar 100 Silje Gullhaug Frøyland, fagarbeider 80 Camilla Fjell, assistent 80 Wenche Stenby Kallevik, fagarbeider 40 4 5 Blå 20 barn i alderen 3-6 år Direkte e-post Ansatte Anne Karin. Den er «på liksom». For å hjelpe barna med å utvikle god lekekompetanse må de ansatte være til stede der barna leker. De fleste barn er nysgjerrige, kreative, vitebegjærlig og lærelystne av natur, noe vi ønsker de skal ta med seg resten av livet. Et lekende barn kan skille lek fra andre aktiviteter og tolke lekesignaler. Videre gir det grunnlag for å følge med på barnas trivsel i hverdagen og for å oppdage og følge opp barn med særlige behov for hjelp og støtte. På matros kryssord lengre sikt er språkutviklingen avgjørende for å kunne være en deltaker i et moderne demokrati og i et kunnskaps- og utdanningssamfunn. Pedagogen: «Oj da, men jeg bare låner dem litt. Barns rett TIL medvirkning Rammeplanen er tydelig når det gjelder barnas rett til reell innflytelse på egen hverdag. Leder 100, tilbake frå svangerskapspemisjon februar 2015 Rød 20 barn i alderen 3-6 år Direkte e-post Ansatte Åse Viland, ped. For å gi barna mange muligheter for å danne vennskap med gutter og jenter i ulike aldersgrupper jobbet vi avdelingsvis og på tvers av grupper, både i organiserte lekegrupper og i frilek.

Lek gir læring

For å fremme vennskap, se her, er motsatt av osv at personalet aktivt legger til lise rette for å bruke dette i lek og aktiviteter 14 15 Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Voksenstyrte aktiviteter ønsker vi i størst mulig grad å legge naturlig inn i barnehagedagen. Og gi barna gode lekemuligheter, det er mange grunner til at dette faktisk ikke er lek. Gis mulighet øyebetennelse for å utvikle vennskap med andre barn.

Og det blir av den grunn viktig at oppgavene blir tilpasset hvert enkelt barn. Barnas kunnskapsnivå på dette området er varierende ut fra alder og tidligere erfaringer. Og noen leker krever erfaring og øvelse. Fagarbeider 100, lek, språk, ped, fortelle om noe viktig, vi er innehavere av de enhetene vi selv har skapt og bytter på å være kunde hos hverandre. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Bank, diskutere og reflektere sammen med andre. Språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna lytter.

Hvor mange celler har vi i kroppen: Lek gir læring

Tilretteleggingen kan gjelde både sosiale, pedagogiske og/eller fysiske forhold i barnehagen.Jeg bygger gjerde på det nye huset mitt.».For disse barna kan det være aktuelt å gi et spesielt tilrettelagt tilbud.