tett, når rør- og e-arbeid skal settes i gang, når malerarbeidet skal godkjennes. Her er det vanlig at byggelederen og dere sammen befare boligen, slik at dere vil kunne

påpeke eventuelle arbeider dere ikke er fornøyd med. Som du skjønner er det veldig mye å pustestopp tenke på når man skal bygge hus, og nettopp derfor, og fordi det er fryktelig dyrt å gjøre feil, er det tryggest å bruke fagfolk i hele prosessen. Både tegninger og leveransebeskrivelse kan gi store utslag på pris. Normalt går det noen uker fra kontrakten er signert og til byggesøknaden blir godkjent. Videre er det å bygge et forvarsel på hjerteinfarkt hus et søknadspliktig tiltak etter plan og bygningsloven 20-1. Så, når all dokumentasjon er klar, vil dere bli presentert for den personen som blir hovedkontakten i den videre prosessen: Byggelederen. Det er mye forskjellige regler rundt det å oppføre et nytt hus eller en ny hytte. Det er også vanlig at byggefirmaet tar kontakt når dere har bodd i huset et års tid, for en såkalt ettårsbefaring.

Teknisk forskrift inneholder regler om alle krav et hus må tilfredsstille for å være lovlig. En arkitekt vil også kunne bistå med det å få ordnet alle tillatelser og papirer som trengs. Hvis du oppfører et bygg ulovlig kan plan og bygningsmyndighetene pålegge preteritum deg å rive det.

Her ser du hvordan de ulike fagene tar del av en byggeprosess.Unnli Eiendom AS setter opp et hus i Bærum.

Kanskje har dere allerede en klar oppfatning. Men slik at du får et realistisk bilde eksamen uit av hva det å bygge et hus innebærer. Les også artikkelen sjekk boligleverandøren før du signerer. Det hele må selvsagt begynne med at dere velger et byggefirma. Når dere har akseptert tilbudet, det blir gjerne en dialog mellom dere og byggefirma før detaljene er på plass. Dere får nøklene og skal flytte inn i nytt.

Det er altså bare foretak med ansvarsrett som kan søke om og sette opp nybygg, dette er ikke noe du kan gjøre selv.I og med at det er mange byggtekniske regler som må være oppfylt for at et hus skal være godkjent etter lov og forskrift vil jeg anbefale deg å ta kontakt med en arkitekt for å få tegnet huset.Unnli Eiendom AS setter opp et hus i Bærum.