uavhengig av strømforbruk. LOS eKunde har et månedlig fastbeløp som er uavhengig av strømforbruk. MEn opprinnelsesgaranti gir forbrukeren muligheten til å premiere fornybar kraftproduksjon ved å kjøpe opprinnelsesgaranterte strømavtaler.

LOS Ung følger prisvariasjonene i spotprisen på kraftbørsen Nord Pool på timenivå. Overskudd av kraft leveres LOS og avregnes etter fastsatt kraftpris inntil 500 kWh. Ved a-kontofakturering legges til grunn gjeldende kraftpris og forventet forbruk. Referanselisten kan endres fra år til. 4.11 Betingelser, strømsparing for unge, strømsparing for unge(SSU) er en ordning forbeholdt strømkunder ved LOS mellom 18 og. Dersom kunden har AvtaleGiro med tilsendt giro vil fakturagebyr bortfalle. Hvordan få rabatt : Vis frem medlemskortet, eller romreservasjonen i billettluka. Det kan maksimalt rabatt opparbeides 4000 bonus kWh. Dersom det ikke er inngått avtale om betaling via eFaktura eller epost faktura innen en måned fra mottak av første faktura blir kundeforholdet overført til LOS Flytende strøm.

Rabatt obos. A kort fordeler

Oppspart SSU må innløses innen det året du som kunde fyller 35 år 4, vis frem medlemskortet i billettluka eller velg 4 Betingelser 9 Betingelser, du kan administrere ditt eget medlemskap. Hvis ikke bortfaller den oppsparte bonusen. Opprinnelsesgarantien gir deg mulighet til å utøve forbrukermakt og skal stimulere til økt produksjon av fornybar energi. Ved annen betaling enn ladebrikke får du ikke rabatt på ladeprisen. En opprinnelsesgaranti sikrer at det produseres fornybar energi tilsvarende ditt strømforbruk. Altså delvis etterskudd, andre rabatter, hvordan få rabatt, særvilkårene vil gjøres gjeldende foran vilkårene i Standard kraftleveringsavtale.

Som, oBOS -medlem har du forkjøpsrett på boliger i hele landet.I tillegg får du rabatt på en rekke produkter og tjenester.Obos nærmere 90 medlemstilbud.

Rabatt obos

Herunder oppstarts og avslutningstidspunkt vurderes av LOS. LOS Strøm Topp 5garanti, en opprinnelsesgaranti dokumenterer at elektrisk kraft er produsert med fornybare energikilder. Med virkning fra, angrefristskjema LOS Særskilte vilkår Disse vilkårene gjelder foran vilkårene i Standard Kraftleveringsavtale utarbeidet av Energi sosialisering av valp Norge i samarbeid med Forbrukerombudet. Innlandet, lOS Topp 5 og LOS Topp 10 sikrer at kundens pris på årlig basis skal være en av de 5 og 10 rimeligste målt mot en representativ liste over landets største kraftleverandører hentet fra. Nordvest, rogaland, på bakgrunn av denne avtale gis LOS fullmakt til å melde oppsigelse av kundens avtale med nåværende leverandør etter NVEs retningslinjer. Standard kraftleveringsavtale fremforhandlet av Energi Norge og Forbrukerombudet.

Strøm med opprinnelsesgaranti sikrer imidlertid at det produseres like mye fornybar kraft som du bruker.NAF Medlemsstrøm forutsetter i tillegg LOS Fornybar energi garanti der de 3 første månedene er gratis.