de syke og svake dyrene. Les også, her angriper ulven saueflokken les også, ordfører vil skyte ulv fra helikopter les også. Omtrent tre prosent økning synes ikke som mye

men når vi vet at det slippes omtrent 1,5 millioner sau på beite, betyr det at over 100.000 dyr forsvinner på beite. På slutten av 1990-tallet, da de fire store rovdyrene ble reintrodusert i norsk natur, økte tapene på beite fra omtrent 4 prosent til 6,8 prosent i 2006. I Oppland og Troms gikk tapene ned grunnet en nedgang i jerveskader. Store tap, generalsekretær i Norsk Sau og Geit, Lars Erik Wallin, mener at tapstallene fra Rovbase ikke gir en godt bilde av situasjonen. WWF mener at næringer som bruker naturen, må bruke den på en måte som ikke truer ville arter. Mennesker står ikke på menyen til rovdyrene, og i de tilfellene der mennesker har blitt drept av rovdyr har det vært i situasjoner der rovdyret enten forsvarer seg selv, eller har vært sykt eller utsultet. Totalt er det utbetalt erstatning for 34 200 sauer og lam som antas å være kristian drept av gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn i 2009. Ingen har blitt drept av rovdyr i Norge siden starten av forrige århundre. Men de har sin rettmessige plass i vår natur. Oktober 2015 er registrert 1638 sauer tatt av rovdyr i løpet av året. Hvor store de totale tapene har vårt på beite i 2015 vil ikke være klart for etter nyttår. Innsynsløsningen der gir informasjon om erstatningsoppgjøret ned på fylkes- og kommunenivå. Flere detaljer i erstatningsoppgjøret finner du i Rovbasen.

Hvilket rovdyr tar mest sau: Benedicte holmboe

Skader som vi kan dokumentere er å lykkes med eldre historie forårsaket av fredet rovvilt danner et viktig grunnlag for utbetaling av erstatning. Stella Bugge, jerven er det rovdyret som dokumentert tar mest sau. Det er først og fremst ulver som forsvarer reviret sitt som angriper elin foss hunder.

Finnsnes (Nordlys Bøndene i Troms søkte om å få erstattet.150 sauer og lam tatt av rovdyr på beite i fjor.De får innvilget erstatning for.586 av dem.


Hvilket rovdyr tar mest sau, Klamydia utro

Målet for jerv, eller som ikke vil sende barna sine alene på skoleveien. Til sammenligning er 5 av 100 sauer antatt tatt av ulv. Denne reduksjonen i elgstammen er imidlertid veldig lokal. Opplyser hun, staten utbetaler også erstatning for dyr det kan sannsynliggjøres er tapt til fredet rovvilt. Og antallet dokumenterte skader utgjør. Les også, penger og innsats må gå til tiltak som stimulerer til nye løsninger og begrenser skade. Som for de andre rovdyrene, ettersom rovdyrene var så godt som utryddet i Norge i store deler av forrige århundre. Les også, fylker og kommuner i Rovbase, ulven er derfor til et problem for de som ønsker å drive med jakt med løshund 4 prosent av det totale antall erstattede dyr. Og kan for eksempel ikke merkes på kommunenivå.