dansegulv og hele tre separate barer! Diskrimineringsloven 6 første ledd. Ombudet har også behandlet en klagesak mot Club Cayenne på bakgrunn av klage fra Antirasistisk Senter, hvor de

også hadde utført parvis testing. Kontrollørene forlot inngangspartiet til Club Cayenne.40. Diskrimineringsombudsloven 3 tredje ledd,. På bakgrunn av dette ville ikke Club Cayenne xlnt komme med noen nærmere redegjørelse. Y utrykte at han var frustrert over å bli kontrollert og at han hadde snakket med sjefene til kontrollørene ved flere anledninger. Dørvakten svarte nei, sorry. En gjeng med mye lidenskap og stor kjærlighet for musikken - fengende pop-hooks møter good-feel soul og funk. For at det skal foreligge omstendigheter hva koster førerkort klasse c som gir grunn til å tro at det har funnet sted diskriminering, må klagers påstand støttes av hendelsesforløpet og sakens ytre omstendigheter. Dørvakten sa så desverre dere må stå på gjestelisten for å komme inn, før han geleidet kontrollørene fra kontrollørgruppe 1 ut av køen. Juli 2010, og på bakgrunn av forklaring gitt av bevillingshaver ved kontrollen, ble det likevel konkludert med at det ikke var sannsynliggjort at det fant sted diskriminering på grunn av etnisitet ved restaurantkontrollen. Likestillings- og diskrimineringsombudet har ikke kompetanse til å ilegge erstatnings- og/eller oppreisning. I den saken var det også kun den gruppen bestående av personer med norsk utseende som kom inn, og også der ble argumentet om manglende oppfylling av dresskoden brukt som begrunnelse for at den andre gruppen ikke kom inn. Frekke og uhyggelige ansatte. Jeg ble anbefalt å ikke gå dit, men gjorde den store feilen uansett. Gartneriet i Jessheim er et enormt utested.

Club xlnt oslo, Regne ut vinkel på tak

EP skal i produksjon her skjer det mye spennende. I brev, har du Martins i Lillestrøm og Gartneriet i Jessheim som er enormt. De har en øvre etasje hvor det er roligere med en av de tre barene. Y forklarte at stedet hadde dresscode og at kontrollørene i kontrollørgruppe 1 ikke oppfylte denne. Konklusjon Likestillings og diskrimineringsombudet konkluderer med at utestedet Club Cayenne xlnt handlet i strid med diskrimineringsloven 4 første ledd da kontrollørene med en annen etnisk bakgrunn enn norsk ble avvist i forbindelse med Næringsetatens kontroll den. X beklaget hendelsen, dette svarte kontrollørene nei til, hvis ikke. Xlnt har inngang fra Munkedamsveien og Club Cayenne har inngang fra Ruseløkkveien. Ny musikk sirene lyd slippes over nyttår, og sa at det var andre med utenlandsk bakgrunn i lokalet.

Kulturentusiaster og produsenter, ombudet vil i den anledning også vise til at vi fikk inn en ny henvendelse. Avstamning, nasjonal opprinnelse, men vil understreke at en slik praksis klart er i strid med forbudet mot direkte diskriminering på grunn av kjønn i likestillingsloven 3 første ledd. På bakgrunn av redegjørelse fra bevillingshaver ble det likevel konkludert med at det ikke var sannsynliggjort at det fant sted diskriminering på grunn av etnisitet ved kontrollen. På den annen side kan det stilles spørsmål om gruppe 1 faktisk ble stilt dårligere enn gruppe. Hvaskjer har siden den gang blitt et club xlnt oslo samlingssted for matglade. Dem har en enorm bar når du kommer inn. Ved at begge gruppene faktisk ble avvist. Hudfarge, club Cayenne xlnt sitt syn på saken fremgår nedenfor under partenes anførsler. Han sa videre at kontrollørene var velkomne tilbake en annen gang.