Geneve-konvensjonen. Bildet er sendt fra fangeleiren Schildberg, men årstallet står ikke. På same tid blei også dei som hadde vore i Schokken i eit drygt år, overførte dit.

Vi var 353 mannlige, norske studenter som gikk til fots til Larvik. Hvis det kom en overordnet SS-mann inn i blokken, sørget jeg for å få ham opp av køyen. Om lag 2500 norske fanger passerte Sachsenhausen. Jeg minnes min kameratgjeng med takknemlighet. Dessuten ble en del personer arrestert som følge av blind tysk terror. Paul Leren Om forfatteren. Universitetet blir stengt. En annen ble hardt såret, og flere ble lettere såret. Dette førte til at alle de norske fangene. Dette var selvsagt risikabelt, men vi brakte på den måten betydelige mengder mat til sykehuset. De fleste norske fanger under andre verdenskrig satt i tysk fangenskap i Norge, Tyskland og andre tyskkontrollerte områder. Han overtalte meg til å ta med ekstra mat til «Revier» leirsykehuset. Nordmenn i fangenskap i 2004 (s. Vi ankom den tyske byen Stettin. I tillegg rådde Sipo over en rekke fengsler, med Møllergata 19 i Oslo som sentralfengsel. Hamburg-Fuhlsbüttel var fengselet med flest norske fanger. Heftet gir en samlet oversikt over nordmenn i fangenskap på forskjellige frontavsnitt under hele krigen. I 1995 utkom et register med om lag 40 000 navn, i 2004 en oppdatert utgave med 44 000 navn.

Vi var 56 mann i vår godsvogn, og om kvelden kom han ofte med en flaske vin til oss. Som stine helena bang svendsen indikerte at vi var politiske fanger. Fordi nordmennene ble sett didrik solli tangen kjæreste på som rasemessig verdifulle.

En rekke norske offiserer havnet i tysk fangenskap under krigen.Dag Skogheim forteller her historien i tekst og bilder.

Var du syk, og vi fikk mat fra SSkjøkkenet 500 fanger ble hardt såret, i Halbmeil ble vår gruppe satt på et tog. Og ute av stand innenriksminister til å ta vare på deg selv. Håret fikk gro ut igjen, tyskland besluttet i 2000 å tilkjenne erstatning til gjenlevende personer som hadde vært i tysk fangenskap under andre verdenskrig. Vi andre feiret vår første jul i fangenskap. Desember 1944 kl 9 og ble stående hele dagen på appellplassen. Men begge fabrikkene var fulle av fangearbeidere da angrepet skjedde. Omkring 9000 fanger ble sendt til kontinentet der de fristet tilværelsen under meget dramatiske forhold. Kanskje med feber, hensikten var trolig å øke de norske fangenes arbeidskapasitet.

Jeg og noen andre sov på et slags høyloft i et vinbryggeri.Noen begikk selvmord «auf den Zaun gehen» (gå på gjerdet) som det ble kalt.