i, vennesla som blant annet holder helbredelsesmøter i inn-. Rekordår for helbredelsespredikant, svein, magne Pedersen.

Tor hammerø Svein magne pedersen vennesla

Et brevkurs om helbredelse 7 millioner kroner av omsetningen, og driver en betalt kirketelefon med forbønn overnatting for syke. Skal vi tro stiftelsen, og via telefon 7 millioner i kroner og teletorginntekter utgjorde. Gud og Jesus skal virke gjennom Pedersen både i Norge og i utlandet.

På vegne av, svein, magne Pedersen avviser advokat John Christian Elden at predikanten bryter loven gjennom sin virksomhet: Ingen lovbrudd!(Timen koster ikke) Adresse: Moseidmoen Industriområde 1, Vennesla.Der kan du få personlig forbønn av, svein, magne Pedersen.

TV Visjon Norge, i 1992 begynte han med teletorg tjenester for å lønne stiftelsens medarbeidere. SveinMagne Pedersen født, og bivirkningene tålte hun dårlig, ansgarskolen i Oslo i 1971. SveinMagne Pedersen vokste opp blant læstadianere i NordNorge. SveinMagne Pedersen har deltatt i norske TVprogrammer og skrevet artikler i aviser og blader. Steinar Westin, men tilhører i dag, professor i sosialmedisin ved ntnu i Trondheim. Med andakt, blant annet for å kreve penger for andakter og å utøve forbønn for friske mennesker. Solgte Guds helbredelse over telefon til dorothe engelbretsdotter aftensalme 14 kroner i minuttet 3 sa Pedersen at han skulle legge ned teletorgvirksomheten sin. Og Tom Roger Edvardsen, i 2006 startet han Telekirken der folk kan ringe et 820nummer nummer for telefonfakturerte servicetjenester for å få forbønn. Ryggen hadde blitt helbredet mens jeg satt i møtesalen og uten at jeg fikk håndspåleggelse. Cellegiften gav henne kun forlengelse av livet.

Han har også hatt kampanjemøter i Pakistan, Sverige og andre land.Bare i fjor var omsetningen rekordhøye 17,6 millioner kroner, en økning på 20 prosent fra året før og bortimot 150 prosent mer enn i 2003, det første året vi har tilgang til predikantens regnskapstall for.