medievitskap ved UiB. Det er den multimediale journalisten som får jobb. Vår oppgåve er å vera eit sørvisapparat og tilby reportasjeleiing. Steiro peika på at Tidal-saka, der det

vart avdekka at strøymetenesta hadde manipulert lyttartala, vart til i samarbeid mellom ntnu-forskarar og journalistar i Dagens Næringsliv. Då hovudprisen vart delt ut, kom ingen fram til scena. Det undersøkjande og sanningssøkjande er øvst på lista, både for journalistar og akademia, sa UiB-rektor Dag Rune Olsen. Dette er ein stor dag. Det tar vi på alvor. Det gjør deg svært godt egnet til en jobb i norske medier i framtiden. Dette er skjeringsflata mellom akademia og journalistikk, sa Larsen. Fødselshjelpar, magnus er mangeårig journalist i både NRK og TV2, og har mellom anna samarbeidd tett med UiB-professor Terje Tvedt. Vi samarbeider med en rekke medier i praksisperioden; fra VG og Dagbladet, NRK og TV2 til lokal- og regionalaviser samt blader og nettsteder innen alle sjangre. Det sa Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås i si opningshelsing. Realkompetanse, les mer om opptakskravene, bachelor i journalistikk er bygget opp av både grunnleggende journalistikkfag, kunnskapsfag og digitale medier. Include parent Tweet, include media, log in to Twitter, don't have an account? I utdanningens fjerde semester skal du ut i praksis full jobb i norske medier i to måneder. Trykk på modellen for å åpne i ny fane. Nettopp samarbeidet og samlokaliseringa med akademia vert trekt fram som viktig. Senteret har allereie sju masterstudentar i undesøkande journalistikk, og frå nyttår kjem det i tillegg to stipendiatar. Då kom ideen om eit slikt senter. Det byggjer på fire søyler: Produksjon, kurs og kompetanse, nettverk og forsking. Det er utfordrande for journaslitar, men det er òg utfordrande for forskarar. Her vil du lære om intervjuteknikker, kildekontakt og informasjonssøk i tett samarbeid med kjente aktører i mediebransjen. Åmås peika på at det er fleire sterke krefter enn før som motarbeider denne journalistikken: Innsynspraksis i stat og kommunar, sterke kommersielle aktørar som vil leia og styra, politiske organisasjonar med eigne agendaer. Regler og retningslinjer for journalistisk virksomhet behandles grundig. Me får vera fødselshjelpar for ein nyskaping i det norske journalistiske landskapet, sa instituttleiar Leif Ove Larsen, som har jobba med senterideen dei siste par åra. Senteret opna formelt onsdag, med mange medietoppar samla. Se også andre studier med ledige studieplasser i vårt søknadsskjema. Det finst fleire liknande senter i USA og Storbritannia, men UiB-senteret er det første i sitt slag i Skandinavia. Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen. Two-way (sending and receiving) short codes: Country, code, for customers of, united States 40404 (any canada 21212 (any). Medienes makt og påvirkningskraft er enorm, og etikk er en svært viktig del av journalistikken. Men det er ressurskrevjande, sa Åmås. Det første me gjorde, var å tenkja nytt kring utdanningane våre.

Journalistikk oslo

Sa Magnus under opningsarrangementet, fire journalistar, sa Fritt Orddirektør Knut Olav Åmås til dei frammøtte under senteropninga. Interesse for hvordan den har utviklet seg. Det mnd viste seg sosionom at prisvinnaren var kvinna som sat på same bord som Hanson ein kvinneleg journalist frå Syria. Samtidig som hun oppsøker kildene, vodafone, vodafone see SMS short codes for other countries. To frilansarar og to frå.


Men du kan fortsatt søke og bli satt kule aktiviteter på venteliste. Slitsomt og vanskeleg, senter for undersøkande journalistikk, kjedeleg. Journalistiske saker som har vorte publisert det siste året. Politisk, motarbeiding frå fleire kantar, ho er mangeårig journalist og reportasjeleiar i Bergens Tidende.

farmen kl

Haiti 40404, digicel, Voila, ireland 51210, vodafone, O2, india 53000.Jobb med journalistoppdrag fra første dag!Den digitale revolusjonen endrer mediene.