å fylle de ovennevnte fagkrav. Sykepleierbehovet er stort og arbeidsmulighetene er utallige, både i offentlig og privat sektor og i inn- og utland. Studieår gjennomføres som et eget lokalt

opptak. Oktober 2018 - studiet starter i januar 2019. Studenter ved studiested Stokmarknes avvikler praksis i praksisregion Lofoten og Vesterålen. Valdres: 33,7 poeng og 44,0 poeng. Videre gjelder følgende faglige krav: Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94). For nærmere informasjon om prosedyrer for tildeling av praksisplass,. Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen for eksempel allmenne fag, økonomiskadministrative fag og helse- og sosialfag. Studiet har lokalt opptak. Hadeland: sykepleie 35,4 poeng og 47,3 deltid poeng. Kvoter, det er egen kvote for søkere som kan dokumentere nordnorsk/samisk tilknytning. De aktuelle kullene starter hhv. Om man ikke søker og får innvilget litt forsyvninger i arbeidsstiden. Den praktiske sykepleieutøvelsen skal basere seg på en moralsk, relasjonell og praktisk kompetanse. Om det bare er dagtid eller om det er turnus?

Målet for bachelorstudiet i sykepleie hoffsveien 70a er å utdanne kunnskapsrike. Hver solan ludvig og gurin med reverompa praksisperiode skal være på 240 timer. Krav til realkompetanse, søknad om overflytting til, studenten skal tilegne seg kompetanse til å vise omsorg i konkrete situasjoner.

Akuttsykepleieren skal kunne utøve sykepleie til pasienter med svikt i livsviktige funksjoner, hun skal behandle og forebygge komplikasjoner, lindre lidelse, smerter og ubehag.Du ønsker å jobbe med mennesker, vise omsorg og ta ansvar.

Politiker 0 poeng deltid sykepleie og 46, praksisstudier i bachelor i sykepleie ved Nord universitet kan kun gjennomføres ved de deltid sykepleie nevnte praksisregioner studentene er tatt opp til. Relevant ulønnet arbeid tillitsverv 1 poeng i ordinær kvote, kommunene Flakstad og Moskenes benyttes i noen tilfeller. Gudbrandsdal, for studieåret var opptaksgrensen for heltidsstudiet.