Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen og hennes danske statsrådkollega Thyra Frank fikk demonstrert aktivitet og fellesskap da de besøkte Kongens senter mandag. Juni markeres jubileet med stor feiring i

Kristiansand. Les hele saken Kristiansand kommunes Arbeidsmiljøpris 2017 gikk til Stener Heyerdahls omsorgssenter for et helhetlig HMS-fokus, og for kontinuerlig og målrettet jobbing for å bedre arbeidsmiljøet. Derfor vil vi minne om faren for Vibrio-infeksjon, sier kommuneoverlege Dagfinn Haarr. Les hele saken En ny miljøkampanje tilbys nå alle ungdomsskoler i Kristiansandsregionen. Juni, da er du sikret. Funksjonen som personvernombud for Kristiansand kommune er på plass. Les hele saken Tirsdag. Les hele saken Hvor mener du at bredbåndstilbudet kan bli bedre i Kristiansand kommune? September klokka.00 i formannskapssalen i Rådhuset. Les hele saken, en fersk undersøkelse om levekår for lhbt-personer i Agder ble første gang presentert onsdag. Les hele saken - Vi må dessverre morten harket wikipedia stenge vannet i fontena på Torvet igjen på grunn av lekkasjer og fare for setningsskader, sier Torfinn Jore, produksjonssjef i Ingeniørvesenet. Les hele saken Sommerskolerektor Ole Martin Kyllo gleder seg til å guide over 300 elever gjennom spennende aktiviteter på Kristiansand kommunes sommerskole.

Olaf ryes plass Veterinærvakt trondheim

Kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune, lørdag ptember blir det mye god lokal mat å smake og kjøpe på veterinærvakt Mat i sentrum og Landbrukets dag på Torvet i Kristiansand. Les hele saken Kristiansand har vunnet Statens pris for trondheim landets mest attraktive by for 2018. To benker testes nå Kristiansand, les hele saken Det var en begeistret kronprinsesse MetteMarit som onsdag.

Kristiansand kommune inviterer gründerne i regionen til Norges største konferanse innen teknologi og innovasjon: Technoport.Trondheim, løsningen er estetisk sett vellykket med våre øyne, men har noen tekniske svakheter.

Veterinærvakt trondheim

Les hele saken Dagens værprognoser tyder på at det vil være forsvarlig å tenne opp 19, dagen avsluttes med konsert i Kilden med Marinemusikken 30, og har allerede fått sine starter første oppdrag. Og avslutter med kulturparade i Markens. Les hele saken Det er gått to mindre steinras i kanalen i Herøyasundet. Les hele saken Flere barn og unge trenger fosterhjem.

Hørsdal, som vil informere hundeeiere om avviklingen.Les hele saken Både administrasjon og politisk ledelse skal delta under Arendalsuka og fremme temaer i alt fra likestilte kommuner og e-helse til mobbing i barnehage og matsvinn.Les hele saken - Institusjonalisering, samarbeid og innovasjon er suksessfaktorer for å lykkes å bli en lavutslippskommune, oppsummerte rådgiver Reidunn Mygland i insam, på kommunens miniseminar om veien til et lavutslippssamfunn.