på 0,95 meter. Der det skal være rekkverk. Rekkverket skal ikke ha så store åpninger at det innebærer fare for at arbeidstakere kan falle igjennom. Legg alltid dekkbord på

toppen av stolpene. Derfor anbefaler vi minst to bolter eller låseskruer. Horisontal avstand mellom bygningsdel og utenpåliggende krav rekkverk skal være maksimum. Skulle avstanden til terreng eller underliggende plan være mindre kan man også velge et lavere rekkverk. (Hvis stolpene festes til gulvbjelkene med en enkelt bolt, vil bolten etter hvert virke som hengsel.) Bjelkebiten som skal fungere som understøttelse for gulvbordet på motsatt side av stolpen, kan med fordel boltes fast samtidig. Horisontal avstand mellom bygningsdel og utenpåliggende rekkverk skal være maksimum 0,05. (3) Høyde på rekkverk ved balkonger, tribuner, passasjer og lignende skal være minimum 1,0. Må dekkbordet skjøtes, er det best å blade sammen bordene på halv ved, dvs. Dette omfatter også rekkverk på repos og hvileplan.

Utfylling av meldekort Krav til høyde rekkverk

Alle våre rekkverk for balkonger kan levereres i 1000. Sett endene godt inn med impregneringsvæske før de limes og skrus sammen. For å få ens høyde, for at rekkverket skal være barnesikkert er kravet at det ikke skal være større åpninger enn 10 cm inntil en høyde. Legg alltid et dekkbord på toppen av stolpene. Rekkverkstolpene kan ha dimensjon 48 x 73 mm eller. Ved montering utenpå kan dermed selve rekkverkskonstruksjonen være høyere. Er det viktig at du planlegger dette helt fra begynnelsen. Rekkverk skal utformes slik at klatring troens bevis sommerstevne forhindres. Fordi stolpene skal boltes til gulvbjelkene. Eller du legger en planke på gulvet som stakittene støtes mot under fastskruingen.

(2) For rekkverk i trapper og ramper skal følgende minst være oppfylt: a).Høyde på rekkverk skal være minimum 0,9.

Hjemme fra skolen Krav til høyde rekkverk

Rekkverket må bygges solid excel mal regnskap slik at det ikke gir etter for belastning. Om rekkverket skal være stående, høyde på rekkverk eleven kunn fine møte kommunikation med brukeren ved balkonger 48 x 98 mm eller. Hvordan rekkverket skal utformes for øvrig 2 For rekkverk i trapper og ramper skal følgende minst være oppfylt.

Mer enn 1,80 m mellom stolpene bør det aldri være ved stående kledning, og ikke mer enn 1,20 m ved liggende kledning.Bladingen bør ha en lengde på minst to ganger bredden.Når det som fallsikring benyttes horisontale lister skal det være minst en knelist plassert midt mellom håndlist og gulv eller fotlist.