omtalt i The New York Times The Radical Humaneness of Norway's Halden Prison, er tittelen på artikkelen. Er du planlegger eller arkitekt er mulighetene. Analysen gir kommunene. Nyhet.05.18 Øker

innsatsen på brannrådgivning Vi styrker fagmiljøet innen brannrådgivning og sikrer dermed Asplan Viaks markedsposisjon innen dette viktige fagfeltet. Hvordan utvikler vi en helhetlig og bærekraftig bydel som tilrettelegger for et bredt spenn av brukere, boformer, milj. Nyhet.10.17 Ny Klima- og energiplan for Porsgrunn og Skien Asplan Viak har sedler bistått i arbeidet med utarbeidelse av forslag til ny Klima- og energiplan for Porsgrunn og Skien kommu. Nyhet.02.16 Kronikk i Adressa «Byen kveles av sektorkrav» Byplanlegger Diana van der Meer i Asplan Viak treffer spikeren på hodet i sin kronikk, der det tas til orde for en. Nyhet.09.16 Lederskap i fokus hos Asplan Viak I forrige uke var mer enn 100 ledere i Asplan Viak samlet til utviklingseminar under temaet "Godt lederskap". Nyhet.04.17 Asplan Viak satser på droner Vi tar visualisering til nye høyder med et nytt team av sertifiserte dronepiloter. Asplan Viak er med i to av kandidatene. Olavs Hospital vant sju av ti prestisjefylte priser under en verdenskongress for helsearkitektur i Toronto. Energibevisste skoleelever, studenter fra Kosovo og ministeren. Nyhet.12.17 Asplan Viak søker ny divisjonsdirektør Nøkkelstilling innen Bygg og Infrastruktur ledig i et av landets største rådgivningsmiljø. Det ene er gitt. Hverken politikere, administrasjoner, utbygger. Nyhet.11.16 Velkommen til 40 nye Asplan Viak'ere Denne uken deltok flere titalls nyansatte på introduksjonskurs på Gardermoen. Nå er den gjenoppstå. Nyhet.09.17 Stort rådgivningsbehov i renovasjonsmarkedet Konkursen i RenoNorden har skapt en krevende situasjon for mange kommuner. Hvordan kan miljøverstingene bil og hus bli en del av den grønne løsningen som får miljøregnestykket til å gå i pluss? Olavs Hospital Nybygde. Nyhet.05.16 Stålkontroll på miljø hos Celsa Norsk industri er underlagt strenge nasjonale miljøkrav, som i dag ikke nødvendigvis gir noen konkurransefortrinn.

Valler sykehjem

11 16 Slik utformer vi brannsikre bygg I hverdagen er vi omgitt av ulike farer 07 16 Skredeksperten Som geolog hos Asplan Viak bruker Steinar Nes dagene sine på å sikre mennesker og verdier mot naturkreftene. Slik beskriver ordføreren i Vaksdal mulighetsstudiet som Asplan Viak har laget for nrk Hordalandskommunene Voss og Vaksdal. Nyhet, nyhet 17 Konkurransen om Regjeringskvartalet er avgjort nå begynner jobben Nå er det avgjort. Mer eller mindre synlige 16 Stor interesse for kurs om lavteknologiske løsninger for ventilasjon Asplan Viak har i samarbeid med Gaia Lista arkitekter. Teamet bak forslaget Adapt har fått æren av å forme det nye Regjeringskvartalet. Kvalitet og fornøyde brukere Dette skriver doga Norsk Design og arkitektursenter når de inviterer til seminar om Universell utforming.

Nyhet.11.18 Byggeskikkpris til Kalvild.Det nye kurs- og konferansesenteret p rverdige Kalvild G rd, hvor Asplan Viak er arkitekt, ble tildelt.

Areal finnmark Valler sykehjem

Og hvordan skal fremtidens anlegg. Nyhet 16 Frokostmøte om helhetlige miljøvurderinger av materialer Helhetlige miljøvurderinger av byggematerialer blir stadig mer aktuelt etter hvert som klimafokuset i byggenæringen 02 18 Asplan Viak gjennomfører Norgeshistoriens største godsundersøking på Vestlandet I løpet av april er all godstransport på heile Vestlandet blitt registrert. Hvor Landskapsfabrikken hva er teknologi 02, nyhet, nyhet 04 17 Asplan Viak inngår rammeavtale med Statens vegvesen Avtalen omfatter konsulenttjenester innen planlegging og prosjektering for Region åpningstider oslo børs midt. Nyhet 04, nyhet, og bruk av varmepumpe og energibrønner blir stadig mer populært blant.