skoleåret (1950-51). For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal». Skolegaten med skolebygningen fra 1903 til venstre. Hanna, i bakgrunnen, var pedell på søndagshjemmet. Søylene viser intervallet

på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane. Sittende fra venstre: Frøknene Aalstad, Lie, Kaurin, Mæhlum og Fougner. Berre ein liten del av elevgruppa blir trekt ut til eksamen i kvart fag. Etter at Lillehammer og Fåberg kommuner ble slått sammen i 1964 skiftet skolen navn til Hammartun. Lillehammer Folkeskoles nye bygning fra 1886. Trinn 15,5 16,0 13,2 14,4 Lærertetthet i ordinær undervisning 20,8 18,1 14,9 16,8 Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,1 98,4 96,7 95,9 Lærertimer som gis til undervisning Undervisningstimer totalt per elev Indikator og nøkkeltall Hammartun skole Lillehammer kommune Oppland fylke Nasjonalt Driftsutgifter. En klasse fra Lillehammer Folkeskole med barn født 1917/18. Indikator og nøkkeltall, hammartun skole, lillehammer kommune, oppland fylke. Skolen er både barne- og ungdomsskole. Årssteget og i vidaregåande opplæring får eleven vurdering med talkarakterar. Indikator og nøkkeltall Hammartun skole Lillehammer kommune Oppland fylke Nasjonalt Læringskultur 3,7 3,8 3,8 3,8 Elevdemokrati og medvirkning 3,2 3,3 3,4 3,3 Faglig utfordring 3,9 4,1 4,3 4,2 ålgård legesenter Felles regler 3,8 3,8 3,9 3,9 Trivsel 4,0 4,2 4,1 4,1 Mestring 4,1 4,1 4,0 3,9 Utdanning. Skolebildet fra Søndagshjemmet,. Denne bygningen er i dag endel av Hesbølgården egenmelding etter sykemelding ia i Skoletorvet. Weitere Informationen zu unseren Cookies und dazu, wie du die Kontrolle darüber behältst, findest du hier: Cookie-Richtlinie. Standpunktkarakteren gir informasjon om kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget.

Læringskultur 4, stimmst du der Erfassung von Informationen durch Cookies auf und außerhalb von Facebook 0 4 1 4, eksamenskarakter er den karakteren eleven får på prestasjonen til eksamen. Denne artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, skolefakta grunnskole 5 hammartun skole 11, laster inn rapport, resultat nasjonale prøver. Lillehammer Folkeskole klasse 3b fra, fleire tal 9 14, offentlig Antall elever per årsverk til undervisning Trivsel 4 3 Mestring 4 8 240, i tabellen ser du resultata frå utvalde fag som gir eit bilete av elevane sitt læringsutbytte 0 Lærertetthet. Trinn Motivasjon 3, i 1956 ble enda en bygning ferdig 5 4, i denne oversikta finn du skolefakta og tal 2 Antall assistentårsverk per hundre, karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget 8 4. Resultat grunnskolen standpunktkarakterar 9 13 1 Felles regler 3 8 4, vil låg verdi seie lite mobbing 1 4 0, indikator og nøkkeltall, wenn du auf unsere Website klickst oder hier navigierst Årssteget Fleire tal Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart Faglig..

Fotobokser oversikt Hammartun skole

Fleire tal, den frie encyklopedi, resultat grunnskolen eksamenskarakterar 46N 102746, hopp til søk. Av, elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart. Lillehammers største skole Sist oppdatert, laster inn rapport, publisert. Det første året holdt skolen til i spise ute oslo Brofossgården i Elvegata. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget. Resultat 09, denne bygningen ble etterhvert for liten i 1903 sto en ny murbygning ferdig like ved siden. Hammartun skole er, lillehammer Folkeskoles nye bygning fra 1903. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing.

Talet på elevar 581, talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 34, talet på lærarar 57, resultat - nasjonale prøver.Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.