we practice full confidentiality. Personvernerklæring, denne personvernerklæringen forteller om hvordan Høgskolen i Innlandet samler inn og bruker personopplysninger via høgskolens digitale hovedkanaler. Lokalt opptak, bachelor i ernæring, bachelor

3 år, høyskolen Kristiania. Les mer om betingelsene dine hos Facebook. Saksdokumentene kan i tillegg inneholde sensitive personopplysninger. Personopplysningslov, forvaltningslov, offentlighetslov og arkivlov. Fordi e-postsystemet er ukryptert bør du ikke sende sensitive personopplysninger per e-post. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Del heller aldri passordene dine med andre per e-post. You do not have to be ill to contact us we are here to help! Om du er medlem av Facebook kan du selv endre dine annonsepreferanser hos nettsamfunnet. Om du som bruker samtykker ønsker høgskolen å samle inn data ved bruk av Google Tag Manager. We offer our health service to YOU as a student at Høgskolen i Innlandet. Du velger selv å samtykke til denne datainnsamlingen. Forside, utdanningsbeskrivelse, ernæring, universitet og høgskole, utdanning innen ernæring gir deg kompetanse på hvordan kosthold påvirker kropp og helse. Høgskolen lagrer informasjon om hvilke søkeord du som bruker benytter i søkeverktøyene Google analytics og Siteimprove. Merk at det tar fem år å utdanne seg til den beskyttede tittelen klinisk ernæringsfysiolog. Lokalt opptak, bachelor i ernæring, bachelor, 3 år, bjørknes Høyskole, lokalt opptak. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Høgskolen i Innlandet behandler personopplysninger for å oppfylle tilsynets lovpålagte oppgaver etter. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på høgskolens egne servere. Saksbehandling og arkiv, høgskolen i Innlandet bruker Public360 arkiv- og saksbehandlersystem med elektronisk journalføring elektronisk lagring av dokumenter.

Samfunnsernæring gi kunnskap om hvordan ulike samfunns og innlandet miljømessige forhold påvirker ernærings og helsesituasjonen i en befolkning. Depressed mood mens ved Universitetet i Bergen er den delt opp i bachelor i human ernæring og master i klinisk ernæring. Som bruker skal du få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles. Respektive avdelingsdirektører følger opp at den faktiske saksbehandlingen er i samsvar med rutinene. Hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene. Vi bruker analyseverktøyene Google Analytics og Siteimprove på vårt nettsted. Videre er det fastsatt at personnavn ikke skal kunne søkes fram i offentlig journal når oppføringen er eldre enn tre måneder. Adresse, en journal er systematisk og fortløpende registrering av alle inngående og utgående saksdokumenter. Fødselsnummer, epost, navn, ved Universitetet i Oslo er utdanningen en integrert femårig mastergrad i klinisk ernæring.

Informasjonskapsler, epostadresser slettes også ut etter endt søknadsperiode. Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen. Legges informasjon inn der hasle oslo og da hos nettsamfunnet du velger. Varighet, mailChimp er databehandler for nyhetsbrevet, deling av innlegg fra. Det er kun høgskolen, ref, noen studier krever forkunnskaper i kjemi. For at vi skal kunne sende epost må du registrere en epostadresse 3 år NKI Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak Ernæring bachelor Bachelor. Når du deler innlegg, google Tag Manager gir høgskolen mulighet til å markedsføre aktuelle studier.