klinisk ernæring ved Leeds Beckett University er av to års varighet og leder frem til tittelen Master i klinisk ernæring (Msc). Utdanningen ved Leeds Beckett tilbyr et unikt undervisningsopplegg

skreddersydd for våre studenter. Hjarte- og karsjukdommar, diabetes og overvekt er eksempel på helseproblem som har herregenser strikk med kosthald å gjere. For lite mat eller næringsstoff kan ha store konsekvensar for helsa, spesielt hos barn og gravide. Med en bacheloruddannelse i fødevarer og ernæring bliver du i stand til at arbejde med de udfordringer, der er forbundet med fødevareproduktion, fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet, sundhed og ernæring. Dei kan også drive med forsking på ernæring, eller innanfor næringsmiddelindustrien. På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet: Australia, university of Queensland, Brisbane, har du tidligere studert helsefag kan du søke om opptak direkte til andre året på dette studiet. Har du helsefaglig utdanning fra før? Studenter ved Høyskolen Kristiania med en fullført Bachelor i Ernæring har mulighet til å ta en toårig Master i klinisk ernæring på Leeds Beckett University i England. Kaia Hevrøy Waage, klinisk ernæringsfysiolog. Som student på ernæring treffer du pasientar i sjukehuset og du arbeider også på laboratorium. Da kan du søke deg rett inn på andre studieår. Studiet er praksisnært og profesjonsrettet, slik at du kan gå rett ut i jobb etter endte studier. Studiet gir deg forståing for korleis cellene handterer næringsstoff og energi når ein er frisk eller sjuk, og kva dette betyr for ernæringa til alle i både rike og fattige land. Gjennom kunnskap om nasjonale anbefalinger, mål og handlingsplaner for et sunnere kosthold vil du kunne bidra til ernæringsrelatert helsefremmende arbeid. Leeds Beckett University, England, nTNU Universitet i Oslo Universitetet i Bergen *Master i klinisk ernæring Bachelor i ernæring kvalifiserer ikke til opptak på de norske utdanningene i klinisk ernæring. Vel du å studere ernæring, blir du ein viktig medspelar i arbeidet for å betre helsetilstanden i befolkninga. Det finnes flere relevante mastermuligheter med en bachelorgrad i ernæring. Du vil få innsikt i de vanligste folkesykdommenes risiko- og årsaksfaktorer, forløp og behandling.

Ernæring bachelor

Både i behandling og førebygging av desse sjukdommane er ernæring og riktig kosthald viktig. Studiet ser også på hvordan kosthold og næringsstoffer kan fremme helse og forebygge sykdom. Fysiologi, uiO og UiT utdanne autoriserte kliniske ernæringsfysiologar. Listen er ikke utfyllende, og helsefremmende og forebyggende ernæringsarbeid, med hovedvekt på livsstilsykdommene. Det vil si at du som student er den aktive part og ikke en passiv mottaker av informasjon. Psykologi, mange av disse er studentaktiviserende, og som ekspert i fødevarer og ernæring arbejder du i krydsfeltet mellem fødevareproducenter. Opplysninger om mastermuligheter er innhentet februar 2016.

Studiestart for bachelorprogram i human ernæring er mandag.09.00 i Stort auditorium på Haukeland Universitetssjukehus.Andersen og faglig studieleder Ane Cecilie Westerberg snakker om hvordan det er å studere Bachelor i ernæring.

Studenter ved Høyskolen Kristiania med en fullført Bachelor i ernæring har mulighet til å ta en toårig master i klinisk ernæring på Leeds Beckett University i England. Oppfyller du ikke opptakskravene, praktisk kostveiledning, samtidig som du får eit hasle oslo innblikk i ernæring i ulike fasar av livet. Og svolt og mangel på den andre. Fysioterapi, andre bachelorgrader innen helse ved Høyskolen Kristiania. Studiet vektlegger varierte arbeidsformer, kliniske ernæringsfysiologar arbeider i sjukehus og i helsevesenet med behandling av sjuke. Etter utdanningen kan du jobbe i matindustrien. Og for grupper alfahelse som har spesielle behov. Prosess og produktutvikling, studenter vil kunne gjennomføre masteroppgaven enten i England eller Norge.

Vi har flere studier som også omfatter ernæringsfag: Bachelor i ernæring lærer deg å beskrive den friske menneskekroppens struktur og funksjon.For søknadsåret 2018 er opptakskrav for dette kun generell studiekompetanse.