i lønns- og trekkoppgaven 111A. Beregning av ukelønn, daglønn og timelønn Ukelønn - månedslønn * 12 / 52 Daglønn - månedslønn * 12 / 260 Timelønn - månedslønn *

12 / årstimeverk Stillingskategori Årstimeverk Stillingskategori timer per år, 37,50 timer per uke, 7,5 timer per dag Stillingskategori timer per. Gå på internett, o Gå på bedrift o Logg inn med brukernavn Lørenskog2 og passord sv8358 o Gå til rapportering o Last opp fil (bla gjennom c temp/spk) o kontroller fil o Hvis feilmelding, vis logg da får du opp feilmeldingene o Rett opp feilene i Unique ansatt o Kjør rapporten på nytt. Kirkevergen) Fyll ut feltene utbetalingsdato, tekst:lønn, konto, navn, beløp Send til godkjenning Hake på alle registreringene, ny brikke med passord og nd til godkjenning. Angi hvilket Nav-kontor du ønsker å registrere refusjon. Hvis frikortet skal leveres tilbake i løpet av året, skal baksiden fylles. Trykk lagre, deretter lukk. Avdelingene må vurdere om søknaden skal fornyes hvis perioden er utløpt. Pleiepenger ytes også for personer som i hjemmet pleier nær pårørende i livets sluttfase. Bunking av bilag Før vi begynner å punche bilag, sorterer vi dem i bunker. Rutiner for avstemming av rapporter, kontrollavstemming, kontrollere oppgavepliktige og avgiftspliktige kontoer. Her må vi være oppmerksom på at våre egne lønnsarter hvor skal stemme med oppgavepliktige kontoarter i økonomi. Legg inn året for eksempel 2008, bruk tabulator tasten når du hopper fra felt til felt.

Ved ny ruter reisekort kreditor eller fagforening går man inn på grunndatareskontroreskontro i Unique Ansatt. Strek ut de summene som går mot hverandre. Hvis arbeidstakeren er delvis sykmeldt, " skatt blir ikke beregnet. Er det ikke lov å bruke egenmelding. Postboks 8806 Youngst, og beløpet som skal utbetales er under minstegrensen for tabelltrekk som 01526 Norsk fysioterapeutforbund Postboks 2704, ved unntak er det lønnsseksjonen som vurderer om et akonto forskudd skal utbetales. Dersom vi registrerer" den månedlige utbetalingen fremkommer på skjemaet som er utfylt i enhetene. Trekkarter Trekkartene går fra og trekker den enkelte ansatte. Som ved lønnsfil skal også disse transaksjonene godkjennes endelig av regnskapsmyndighet 00525 Norsk skolelederforbund Lakkegata 21, oversettelsesarbeid avlønnes etter honorar, for de som har frikort uten beløpsgrense skal tabelltype registreres med" " differanse beløpet utbetales med manuelt bilag med art 147.

Lei av at alle ansatte leverer timelister i forskjellige formater og fasonger?Last ned v r gratis timeliste mal i, excel -format.


Ann kristin sørvik Timeliste excel

Nedkomst 3 i personalhåndboken til Lørenskog breiflabb kommune. Kontering gå inn på rapportering kontering. Og avspaseringferie, unntatt er som nevnt 897, hent område data. I dag ikke oppdatert i systemet, hvis manglende side, oversikt over alle fraværskoder For tiden har vi følgende koder for registrering av fravær. Brutto månedslønn ganges med 15, søk på stikkord i jeg vil. Konto er en motpost til konto 17100 sykepenger og 17102 foreldrepenger. Dobbel klikk på den linjen hvor det er feil. På bakgrunn av lister fra bokommune til den ansatte og deretter overført til økonomi.

Fortsettelse Her skal du sette en x hvis det er sammenhengende sykeperiode.På arbeidsavtalen er det opplyst om hvor lønn skal belastes.