vi gjøre ved for eksempel å legge endelser som -ete eller -sk til et substantiv. Ordet 'sigøyner' har vært svartelistet i NRK siden 2008. Han svarer på lytternes spørsmål

om dialektuttrykk. Studiedekan Solveig Kristensen beklager, og flytoget vil se nærmere på funnene i masteroppgaven. Den mest kontroversielle reformen kom i 1938, forteller Helge Dyvik. Måten vi bruker ordet på, er en norsk spesialitet, mener språkforsker Heidi Brøseth ved ntnu. Sylfest Lomheim, Tor Erik Jenstad og Toril Opsahl svarer på lyytterspørsmål, og Torunn Myhre er programleder for Språkteigen. Siden 1932 har Hellas vært den offisielle norske navneformen på det landet vi nordmenn elsker å besøke om sommeren! Men at jeg kan bli til meg i slike setninger, er faktisk et grammatisk trekk som vi finner over hele verden, forteller språkprofessor Janne Bondi Johannessen ved Universitetet i Oslo. I møtet mellom NAV og innvandrere, i helsevesenet, i jobbintervjuer, i undervisningssituasjoner,.m. Språkforsker Jan Svennevig ved Universitetet i Oslo kan forstå at folk ergrer seg, og tror "liksom" er det ordet som irriterer mest. Derfor er "bearbeidet" et ubrukelig ord når vi snak snakke om mat, mener ernæringsfysiolog og matforsker Pernille Baardseth ved matforskningsinstituttet nofima. Det skyldtes nok ikke at nedertysk og norsk var så like, men heller at hanseatene og bergenserne med tiden hva lærte hverandres språk å kjenne, tror Nesse. Hvorfor er ikke j, l, m, n og v vokaler, spør Karl Sagen. Dessuten vil dagens besteforeldre være ungdommelige, sier Vatvedt Fjeld. Sylfest Lomheim svarere på lytterspørsmål. Han sier danskene sluker lyder mye mer enn før. MultiLing hører til Universitetet i Oslo og har fått status som senter for fremragende forskning. Å lære å snakke er en stor utfordring for finmotorikken, sier språkforsker Kristian Emil Kristoffersen ved Universitetet i Oslo. I nyere tid har noen av disse navnene blitt forandret. I Danmark får de unges språkbruk på sosiale medier skylden for å ødelegge dansken, forteller forsker Andreas Stæhr ved Københavns universitet. Tor Erik Jenstad svarer på lytterspørsmål og Torunn Myhre er programleder i Språkteigen. Slike uformelle, unødvendige ord viser hvor massiv den engelske påvirkningen er i norsk i dag. Hvorfor sier vi at vi "karter" sigaretten" Toril Opsahl svarer på spørsmål fra lytterne. Ridderen forteller en høvisk roman, abbedissen en helgenlegende, den fulle mølleren en grovkornet historie og videre slik at verket gir eksempler på de fleste av middelalderens litterære genrer. Tradisjonelt blir det opplyst at Chaucer ble født i 1343. Hva betyr ordet påske?

Et eksempel er norsk og vietnamesisk. Synes sjefsredaktør Patrik Hadenius i Språktidningen. Hvis vi fremdeles skriver norsk om wilberg bergen 200. Hvordan uttaler du forkortelser som.

Hjelp, råd og tips for å skrive gode engelske tekster eller oversette norsk innhold.ntnu English Style Guide.

Da snakker vi om den postproprielle artikkel. Informasjonen vi bygger antagelsen på kan komme fra ulike hold. En god del stedsnavn som i dag ender. E" politikere gjør det, idrettsutøvere gjør det, for det meste i innvandrermiljøene på østkanten. Fra, du gjør det kanskje av og til. Men fortsatt gir den oss språklig trøbbel. Laget han hele en kommentert versjon av manuskriptet. Frossenfisk så hva er riktig, allikevel har vi jo for eksempel ord som" I høst ga til han ut slangordboken" Skulle ut i verden, kryss i take" og" Og norskengelsk oppfattes som komisk og litt pinlig. Sier språkprofessor Jan Svennevig ved Universitetet i Oslo.