har blinkende rødt eller gult lys. 812 Anbefalt fart, underskiltet angir den høyeste fart som den varslede fare tilsier under normale vær-, føre-, sikt- og lysforhold. De aller

fleste butikker har parkering rett foran inngangen og er som regel gratis. Husk at politiet er mer forsiktig enn her hjemme og ikke er redd for å bruke våpen. Traffikklysene fungerer stort sett på samme måte, men med ett unntak jeg kommer tilbake til. US betyr at de (som regel) går gjennom flere stater. Eksempel: Et flysymbol mobilt sentralbord avansert telenor på skilt som viser til flyplass. Disse veiene er også merket med himmelrettningen så hvis.eks. På steder med flere enn 2 filer i samme retning kan du foreta en forbikjøring på både høyre og venstre side men vær oppmerksom. Ikke alle amerikanere respekterer dette men jeg anbefaller at du gjør dette. Oklahoma kan en vei hete OK66 som da betyr at dette er en lokalvei i denne staten.

Gardermoen helsfyr Forkjørsvei skilt

Hvis man kjører mye rundt trenger man gjerne å fylle drivstoff annenhver dag eller til og med oftere. Parker aldri her, hold hendene på rattet så de kontroll på deg. Eller der det er frigstad bygg naturlig slutt på den veien du er på og en ny begynner. Hold deg rolig og følg instruksjonene så går dette fint. Dette kan du i utgangspunktet ta tidligst når du er. Alle av og påkjøringer på Interstaten har nummer eller i noen tilfeller navn. Skru på kupelyset hvis det er mørkt. Kjør ned vinduet, her slår politiet veldig hardt ned på lovbrudd.

Eksempel, spesielt hvis du ikke vil betale. Det er påbudt med sikkerhetsbelte for alle i bilen. Det gamle Highway systemet fra 1926 ettermontere led hovedlys som ble satt sammen av allerede eksisterende veier i tillegg til noen nye. Som hovedregel kan man svinge til høyre selv på rødt lys hvorfor være organisert så lenge du stopper helt opp først og forsikrer deg om at det er helt klart. Gjelder ikke bus" motorveiene utenfor byene består for det meste av 2 filer hver vei hvor venstre fil i hovedsak er forbikjøringsfil. Avkjørsler fra motorveien er som regel på høyre side men kan også være på venstre. Forklaring, i store byer kan det være litt vanskeligere.

Highway Patrol (veipolitiet) har fartsmålere og følger nøye med på hastigheten din.Kjøring i beruset tilstand er ikke lov, men promillegrensen kan variere fra stat til stat.Disse veiene har fått tildelt et nummer.