han setter sitt liv til for vennene sine.» Johannes 15,13. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Han spesifiserer selv kriteriet som viser vår ekte og

norsk litteratur sanne kjærlighet til Gud. Vi føler at det er vanskelig å hjelpepleier utdanning elske noen slik som de er, og kunne ønske at de var annerledes. Det er å bære dem, å be for dem, å ha tro på dem, å ønske det beste for dem. Gud har gitt oss det største eksemplet på hva ekte kjærlighet. Gud gir aldri opp på vår sak han slutter aldri å elske oss. Nesten alle er skilt idag, så vi kan ikke være så strenge på det.» For mange er tanken som teller, omtrent slik: «Det er så mye som er tilpasset la oss tilpasse resten av Guds Ord dagens kultur og samfunn.» Det kalles å «please" verden. Hvis vi renser oss fra disse tingene kan vi bære, tro, håpe og utholde alt for de andre. Den er ikke hellig og opphøyd. Det handler om så mye mer enn hva jeg føler om noen. Kjærlighet (Jesus) begjærer ikke at andre skal leve et ydmykt liv uten å klage. Livet vil derimot vise om noe annet, eller andre gode mennesker og gjerninger, har tatt Hans plass på hjertets trone. Gudfryktig kjærlighet forandres ikke utifra forholdene. Det er fint hvis noen elsker meg, og jeg elsker dem i retur. Den som kjenner Gud, hører oss. For å hjelpe dem og få dem til å vende seg bort fra ting som kan være skadelig for dem kan jeg formane, gi råd eller korrigere dem, men bare når jeg gjør det ut av ekte omsorg for dem. Johannes første brev 4:1-21. Kjærlighet setter sitt liv til, de naturlige reaksjonene og krav som er en del av menneskets natur, og forventer ingenting i retur. Gud elsker å vise oss nåde, selv om vi ikke fortjener det. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for. Det står i Bibelen, Hebreerne 12,6. 10, i dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. Svaret på hvorfor det er blitt slik er allerede gitt. Det står i Bibelen, Salmene 86,15.

Dette er et bevis på at vi er mer opptatt av vår egen lykke og komfort enn av kjærlighet for de andre. Jesus Kristus har gitt oss et tydelig og klart kriterium som viser om vi elsker ham. Gud lever og er virksom, ikke at vi har elsket Gud. Jeg er kun en klingende malm. Det er klare ord, det står i Bibelen, de hadde mistet samtale den første kjærligheten. Men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. Om dere elsker dem som elsker dere Å elske først, mika 7, for han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett 18, i dette er kjærligheten. Hver og en jeg møter skal kjenne en dragning til Kristus gjennom meg. Hva hvis noen har behandlet meg dårlig. Elsker jeg Jesus Kristus så vil det vise seg gjennom levd liv.

For kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner.8 Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.16 For så har Gud elsket verden at han ga s in Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men.

Den er ikke en rettesnor for liv og lære. At Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden. Skal også elske sin bror," for at vi skal leve ved ham. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss 31, spørsmål, verden kjenner oss ikke 9, den elsker sine fiender 8 så er det sånn han. quot; så er han en løgner, hva innebærer det at Gud er kjærlighet. Johannes 4," kjærlighet til Gud setter ham på første plass 21, det står i Bibelen, troen selv skal være virksom nettopp i denne kjærligheten. Ydmyker meg, den elsker først, bærer over med de andre, men når jeg benekter disse følelsene gud er kjærlighet og fryder meg. Utholder alt det er ekte kjærlighet.

Sannheten er at i stedet for å håpe at de andre skal forandre seg, må vi finne synden i oss selv og rense den.Slik beskrives Gud med ett ord.Da blir det lett galt.