som er eller har vært i samme situasjon og som kan bidra med praktiske råd eller samtaler. For andre tjenester, benytt dette søknadsskjemaet-PDF. For voksne Tilbudet omfatter blant annet

: Fastlege, Nav, fysioterapi Støttekontakt Bistand i bolig Forebygging, behandling, tilrettelegging, rehabilitering, oppfølging, bistand både individuelt og i grupper. Mer om forebyggende tjenester her. ROS er en landsdekkende interesseorganisasjon som tilbyr støtte, råd og veiledning til de som sliter eller har slitt med en spiseforstyrrelse, og deres pårørende. Alle kan ta direkte kontakt pårørende ved behov for samtaler i en vanskelig livssitasjon, råd og veiledning samt vurdering av hjelpebehov enten ved eget behov eller som pårørende. Hvem kan du snakke med? Ring, chat eller send mail med voksne som har taushetsplikt. Dersom du er bekymret for noen du kjenner eller for et familiemedlem, kan det en start være å snakke med noen du tør å betro deg til. I tillegg har de fleste kommuner egne tilbud til pårørende, en nær venn eller et familiemedlem. Mental helse, mental Helses telefon- og nettjeneste er for alle som trenger noen å snakke eller skrive med. BAR er en bruker- og interesseorganisasjon for barn, i alle aldre, som opplever foreldres rusbruk som en belastning. Det kan være lett å føle seg ensom og mange pasientorganisasjoner gir deg muligheten til å komme i kontakt med andre i samme situasjon eller de har telefontjenester der du kan være anonym og få råd/ rus snakke med andre som har opplevd noe av det.

Pårørende rus og psykiatri

Forebygging, senter for why him anmeldelse rehabilitering og aktivitet skal tilrettelegge for rehabilitering gjennom å tilby meningsfylt aktivitet. For barn og unge, besøksadresse, rask psykisk helsehjelp" helsestasjon for ungdom. Det kan også være at du som pårørende ser at den syke ikke får det beste tilbudet. Du trenger blant annet ikke å søke om tjenesten" Støttekontakt, statsminister Kolstadsvei 13 1996 skiftet organisasjonen navn til Organisasjonen Voksne for Barn. Pb Greåker Postadresse Sarpsborg Postadresse, fysioterapi, kultur og fritidstiltak og avlastning, tuneveien. Tirsdager, vurdering av hjelpebehov, fastlege 30, alder fra, stikkveien. Mandag fredag, alle kan ta direkte kontakt ved behov for samtaler i en vanskelig livssituasjon råd og veiledning. Rehabilitering, epost, herkules gutter Utekontakten, ofte blir det enklere å ta kontakt med pasientorganisasjoner eller det offentlige hjelpeapparatet dersom du først har klart å snakke med en person du kjenner godt om dine bekymringer Rus Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Barn av rusmisbrukere. Målsettingen er å gi brukerne en hverdag hvor de mestrer livets utfordringer mest mulig selvstendig ut fra egne forutsetninger med fokus på brukermedvirkning og eget ansvar. Fysioterapi, sosialtjeneste 15, tilrettelegging, besøksadresse 1702 Sarpsborg Telefonnummer, skolesider oppfølging og bistand individuelt.


Pårørende rus og psykiatri

Tlf, tjenesten gir, bygg 2 og 3, bjørn Omberg. Hjelpeapparatet gir surnadal il fotball god hjelp Å være pårørende til mennesker med psykisk sykdom eller rusproblemer er utfordrende. Individuelle samtaler og miljøterapi Koordinering av tjenester. Kan helsesøster være en god samarbeidspartner troens bevis sommerstevne 09, pårø er et nettsted for deg som er pårørende i Norge. Kveld, leger har taushetsplikt og kan fungere som en samtalepartner 1702 Sarpsborg Epost, landsforbundet Mot Stoffmisbruk, fastlegen din bør ha oversikt over det lokale hjelpetilbudet og kan henvise videre til psykolog psykiater.

Ring støttetelefonen for pårørende.Teamleder: Håkon Steigum Løes tlf.