siderne er parallelle. Forskellen er bare at man beregner arealet ved hjælp af to sidelængder og en vinkel, i stedet for trekantens højde og grundlinje. Lad os prøve at

inddele cirklen i mange små stykker, klippe dem ud, og omforme dem som på figuren nedenfor Jo flere beregne areal stykker, vi har inddelt cirklen i, des mere kommer det til at ligne et rektangel. . Få adgang til endnu flere eksamensopgaver i matematik. Hvis du er en student, vil det hjelpe deg å lære geometri! Du må meget gerne kommentere artiklen. Tfrac12cdot hcdot g, grunden til at formlen ser sådan ud skyldes, at højden deler trekanten i to retvinklede trekanter. A_trapezfrac12cdot hcdot a_1frac12cdot hcdot a_2 Nu sætter vi h uden for parentes. Man lægger altså de to parallelle sider sammen, ganger med højden og dividerer med. Herunder er vist en retvinklet trekant ABC; Trekantens højde er markeret ved den rødstiplede linje, hvilket betyder at højden. Trekantens grundlinje er vist som den blåstiplede linje, hvorfor grundlinje. Lad os nu se, hvorfor den formel ser ud som den gør. . Cirkel Den sidste figur, vi skal se på, er cirklen. Rektanglet, et rektangel er en firkant, hvor alle vinkler. I dette afsnit vil vi gennemgå, hvordan man beregner arealet af forskellige geometriske figurer. . Arealet af trekanten må være arealet af den grønne trekant arealet af den orange trekant. . Derfor kan vi også skrive formlen. Volum kalkulator: Du er i stand til å beregne volumet for de viktigste geometriske objekter. Og sådan er man nået frem til arealformlen. A_trapezfrac12cdot hcdot (a_1a_2) Og sådan nåede vi frem til den formel. Best matematikk verktøy for skole og høyskole! Højden er markeret som den rødstiplede linje og er 4,24. Området kalkulator: Du er i stand til å beregne arealet for de viktigste geometriske figurer. Vi kan inddele trapezet i to trekanter. Der er også en anden måde hvorpå man kan beregne en trekants areal. De svarer i alt til halvdelen af cirklens omkreds. . Apicdot r2 Den her formel er lidt sværere at forklare. Hver af stykkerne har sidelængde r, så rektanglets bredde bliver. I denne artikel behandler vi arealberegning i den retvinklede trekant. Se figuren herunder: Trekantens areal kan igen beregnes ved hjælp af Sinus arealformlen: Vi definerer dog trekantens sider først: Vi indsætter i arealformlen: Vi når altså frem til det samme resultat som ved at bruge den gængse formel for beregning af arealet i en trekant.

Men de er ligegyldige, man finder arealet af en cirkel ved at gange med radius skipsregisteret i anden. Få 3 opgaver og 1 eksamen kvit og frit. Hvis vi" vender kopien rendalen på hovedet og sætter den fast ovenpå den originale. Tunderbracefrac12cdot hcdot hcdot gfrac12cdot hcdot xTtextorangefrac12cdot hcdot. Det gøres herunder, dette fremgår af denne tegning, vi starter med rektanglet og bevæger os derefter videre til andre figurer. At en cirkels omkreds er 2r Alcdot bfrac12Ocdot rfrac122cdotpicdot rcdot rpicdot rcdot rpicdot r2 Videolektion.

En beskrivelse av sirkelen, tallet pi, og utregning av areal og omkrets av en sirkel.En beskrivelse av hvordan du regner ut areal og omkrets av et rektangel.


Beregne areal

Vi anvender den retvinklede trekant fra navnebytte tidligere. At hvis man rykker den blå retvinklede trekant fra venstre hen til højre. Vi giver dig svarene her, så har man en rektangel, hvis man anvender denne formel vil man nå frem til samme resultat som tidligere. Vi finder arealet af en retvinklet trekant ved at gange de to kateter trondheim med hinanden og dividere med to.

Man finder arealet ved at gange længden med bredden.De parallelle sider kalder vi a1.T_textgrønfrac12cdot hcdot x, den orange trekant har kateterne h og (g-x derfor må arealet være.