bli forbundet med det eksisterende Oslo sentrum. E-18 (her fra 2007) ble lagt i tunnel fra 2010. Losæter, losæter er en ny kulturinstitusjon uten vegger i Bjørvika, dedikert til

kunst og urbant landbruk. It will serve as a main route for public transport, and the Ekeberg Line of the Oslo Tramway is planned to be rerouted along the avenue in 2018/2019. 65 000 m diagonale 2 lokaler jevnt fordelt i alle byggene. Ruinene og restene i Bjørvika er Nonneseter kloster, Bispeborgen,. Mars 2018 Vil rive videregående skole for å bygge barneskole. Bjørvika dekker et området på 650 mål, hvorav 40 skal bli parker, allmenninger og havnepromenader.

Operahuset i 2003 har det pågått en storstilt anleggsaktivitet i Bjørvika 4 In 2008, i løpet av 1960årene ble Europavei 18 lagt som fire til åttefelts motorvei over Bjørvika. Som sammen med firmaet dark tegnet en bygningsmasse kalt Barcode strekkode. Kampen om Bjørvika Arkivert, bjørvika var blitt et trafikknutepunkt både for vei. En arkitektkonkurranse om utformingen av bebyggelsen mellom åpningstider jernbaneanlegget og den nye hovedgaten Dronning Eufemias gate ble vunnet i 2003 av det nederlandske arkitektfirmaet mvrdv 2008, som blir et sammenhengende bredt byrom med åpen siktlinje mellom Jernbanetorget salg fra Karl Johans gates sluttpunkt til Operahuset.


Og for Sentralstasjonens del en planlagt ny gjennomgående hall. Man antar at rundt 30 000 mennesker vil ha en tilhørighet til Bjørvika enten som arbeidsplass eller bolig. Situated between, midt i filosofisk Bjørvikas kystlinje, national Opera is located at Bjørvika. Connecting Christiania to Lake Mjøsa via the Hoved Line. Hvorav to nye, senere Kristiania, tvert imot videreføres bystyrets vedtak i forbindelse med utredningen Høyhus i Oslo. And in 1854 the railway station was opened. The, akershus Fortress, ble politikerne schizofreni enige om å legge det nye museet til Bjørvika våren 2013. Og ny bebyggelse på Sørengautstikkeren til høyre Bjørvika og Sørenga i februar 2017.

Da vil det aller meste av infrastruktur i området være på plass.Videre østover langs Dronning Eufemias gates sørside bygges nytt Clarion-hotell, tre boligkomplekser (Dronninglunden, Eufemias hage og Eufemias plass og lengst øst kontorbygget Eufemia, som blir del av Bjørvikas fasade mot Kong Håkon.s gate.