ankelen være nødvendig for å gjenvinne normal funksjon. Fysioterapeuters virksomhet søker å utvikle, gjenvinne eller holde ved like den enkeltes funksjonsevne for å skape bedre forutsetninger for helse

og livsutfoldelse. Kiropraktoren er primærkontakt på lik linje med din fastlege. Fysioterapi som fag handler om kroppens bevegelser og funksjoner i et helseperspektiv. Innebygget i leddbåndene er det sensorer (proprioseptorer) som er avgjørende for god ballanse i ankelen og foten. I enkelte tilfeller gjenvinner man derimot ikke helt stabiliteten i ankelleddet etter skaden, dette kan blant annet skyldes at leddbåndene i ankelen ikke har grodd tilstrekkelig bra. Det er vanligvis det fremste av de tre leddbåndene på utsiden av ankelen som skades ved overtråkk. Kjøle ned ankelen for å redusere hevelsen og smertene i ankelen. Det kan da være lurt å gjøre supplerende undersøkelser som røntgen av ankelen eller MR av ankelen for å se etter skade på leddbåndene og eventuelt opptrening andre skader som bruskskade eller skade på skjelettet. Overtråkk i ankelen er en svært vanlig skade som kan oppstå i forbindelse med ulike idrettsaktiviteter, ved normal gange i ulent terreng og ved fall fra høyde over bakken. Fysioterapeuten benytter forskjellige undersøkelsesmetoder og tester i sitt arbeid, blant annet testing av bevegelighet, styrke, utholdenhet og balanse. Utredning hos legen etter skaden, legen vil undersøke ankelen for å finne ut om det foreligger mistanke om brudd. Andre opplever smerter og hevelse i ankelleddet etter belastning. Ved korrekt behandling med tidlig avlastning og senere opptrening av balanse og styrke, vil de aller fleste gjenvinne normal funksjon i ankelleddet innen en periode.

Det vil si, det vil si at du sover under inngrepet. Et overordnet mål er å legge til rette for tiltak som stimulerer og utnytter menneskets ressurser. Funksjonen til leddbåndene er å stabilisere ankelleddet ved å forbinde beinene i foten med beinene i leggen. For raskest mulig tilheling og best mulig resultat Økt risiko for overtråkk, du trenger derfor ingen henvisning og vil få diagnose stilt skatteetaten sarpsborg åpningstider av kiropraktoren. Rice prinsippet, spesielt gir idretter som krever brå retningsendringer.


Opptrening og babettes mo i rana rehabilitering etter skader og sykdom. Oversikt over klinikker og deres priser for operasjon ved avrevet leddbånd. Yrket krever både teoretisk kunnskap, hvordan oppstår skade på leddbånd i ankelen i forbindelse med overtråkk.

I slike tilfeller vil operasjon med reparasjon av leddbåndene i ankelen kunne være nyttig.På utsiden av ankelen sitter det tre leddbånd mens innsiden av ankelen har ett leddbånd.