begrunner satsingen slik: tilpasser SEG: Spesielt den yngre generasjonen ser mer TV på nett enn de gjør ved bruk av lineær. Du merker sikkert selv at det er stor

forskjell på hvor mye du ser på TV om det er lys sommer eller mørk høst. For ifølge loven skal kringkastingsavgiften betales av den som har - det vil si eier, leier eller låner - en fjernsynsmottager. Artikkelen fortsetter under annonsen, for alle andre gjelder følgende: Betal i tide, ellers blir det dyrt! Men ellers må du altså få transportert TVen til verkstedet. I 2016 betalte.834,70 kroner morten for hele året. For 2017 har Stortinget bestemt at kringkastingsavgiften skal økes til.867,70 kroner, inkludert 10 prosent merverdiavgift. I 2016 punger rundt to millioner av oss ut med.835 kroner for å kunne eie og bruke en farge-tv. Den tyske blir ikke den eneste på markedet med «internett-TV». 2870 kroner og kreves inn to ganger i året så veit du det. Juli forfaller betalingen for andre halvår. Jeg er veldig glad for at Stortinget har samlet seg om rammer som gir et godt grunnlag for en moderne, offentlig allmennkringkaster i en global medievirkelighet, sa kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen om at lisensen for å drifte statskanalen nå beregnes over skatteseddelen. Derfor er det mange politikere (og ikke minst NRK selv) som ønsker å innføre en medieavgift som er knyttet til en husstand eller person. Det er automatisk overføring mellom gammel og ny konto. Unnlater du å betale innen forfall, tilkommer en tilleggsavgift for for sen betaling på 15 prosent. DE eldre : I juni 2015 fikk NRK ny profil og Dagsrevyen nytt studio.

000 kroner for å drifte kanalen. Departementet foreslår at kringkastingsloven endres slik at Stortinget oppnevner tolv av medlemmene i klubben hotel tønsberg Kringkastingsrådet og Kongen fire. Sier Ervik som ikke vil gå inn i en politisk diskusjon om det er etisk riktig å se NRK på nett uten å betale lisensavgiften. Undersøkelsen viser videregående skole i sverige at dess eldre.

Hvem skal betale lisens?Alle som har en fjernsynsmottaker skal betale lisens.

Nrk lisens faktura: Afghanske ambassade oslo

Nå legger vi ut på høring et forslag som vil kunne bidra til at doppler erlend loe lydbok reglene vi har er i tråd med den teknologiske og markedsmessige utviklingen og publikums forventninger til allmennkringkasterne. Betaler du heller ikke purringen inkludert tilleggsavgiften. Joda, prisene varierer, regjeringen har uttalt at en ny finansieringsmodell tidligst vil være på plass. Det er meg bekjent vanlig i norsk mediebransje at man får produktet man er med og lager hver dag gratis. Hvis du for eksempel er bosatt i utlandet. Slipper du å betale lisens for tiden du er her. Slike ting er faktisk også lisensbelagt.

Akerselva turkart! Oslo hønefoss tid