deg å snakke med en rådgiver i SpareBank 1 for å avdekke dine behov. Hvis vi lykkes med å rekruttere flere unge til gruppeforsikringen, vil det gjøre den enda

mer bærekraftig, sørsamisk slik at vi kan fortsette å holde premien lavere enn i private selskaper også for våre godt voksne medlemmer, sier Morten Helland. Hilsen Fagforbundet Sørlandet Ønsker du å vite mer: Medlemsfordeler: stipend, fagforbundet jobber for kompetanseheving og senter gir stipend til etter- og videreutdanning og kurs. Ved innmelding som ordinært, yrkesaktivt medlem vil du også bli tilsluttet Fagforbundets gruppeforsikring. Les også: Er bunaden og snøfreseren dekket gjennom L0favør? Om du samler forsikringene dine kan du få inntil 20 i samlerabatt. Logg inn på min side for en fullstendig oversikt over dine forsikringer. LO-favør Kollektiv hjem er en av markedets beste innbo- og løsøreforsikringer. Fagforeningens innspill til Rådmannens kulturundersøkelse ble omdelt i møtet og hvor konklusjonen var at det er stor uro rundt den ukulturen og trakasseringen som medlemmene melder tilbake. Hvilke gruppeforsikringer tilbyr mitt forbund? VI VIL gjerne HA DEG SOM medlem! Valgkomiteens innstilling ble også enstemmig vedtatt. Forbundet starter også etter sommeren en kampanje for å få flere unge til å tegne gruppeforsikring, og nye forsikringstakere vil få lavere premie fra. Målet er å ivareta medlemmenes interesser ved å belyse situasjonen i arbeidslivet og samfunnet for øvrig, samt å bidra til debatten rundt forbundets hovedstrategier. . Forsikringen utbetales i tillegg til andre forsikringsordninger du har. Det ble deretter sosial samvær hvor det ble servert god mat og godt drikke. Her kan du se en oversikt over ditt forbunds forsikringsordninger. Praksiskandidatopplæring, yrkesfaglige kurs, lese- og skrivekurs med data: Gjelder yrkesaktive medlemmer. Dette er LO-favør Kollektiv hjem og Fagforbundets stønadskasse. Årsmøtet bevilget også.000 til Fagforbundets barneby i Angola og.000 til julefest for flyktninger. Vi har valgt SpareBank 1 som samarbeidspartner innen forsikring. For å se om du er omfattet av en slik ordning, logg inn på min side. Kontakt meg om forsikringen, tast 1. Dersom det ikke oppnås lokal enighet, kan de tillitsvalgte på vegne av medlemmet be om bistand/rådgivning fra et av de regionale kompetansesentrene i forbundet. . I tillegg til at Fagbladet kommer ut med 8 utgaver i året, gir redaksjonen ut yrkesfaglige temahefter. . Ditt innbo og løsøre er forsikret for en ubegrenset sum, det er kun enkeltgjenstander og samlinger som har begrensinger. For å se hvilke forsikringer forbundet tilbyr, trykk her (link til forbundenes brosjyrer). Det kan søkes om støtte til: Utdanninger ved universiteter og høgskoler, utdanninger i videregående skole og grunnskole (ny sjanse). Totalt tillegg kr 106,- (priser.

Fagforbundet gruppelivsforsikring

Blant dem var Rådmannens nedleggelse av kommunalsjefsområdet BUT. Jeg oppfordrer alle nye og gamle medlemmer til å logge seg inn på i medlemsportalen. Les sport også, privatiseringen av oppstartet bolig, psykoselidelser så vil forbundsbrosjyren bli lastet ned.

Fra.1.2018 blir Fagforbundets gruppeforsikring blitt enda bedre!Fagforbundet jo bber for at medlemmene skal ha gunstige og trygge avtaler.Vi har derfor økt.


Han anbefaler også alle medlemmer å ta en gjennomgang av sitt eget forsikringsbehov med jevne mellomrom. I enkelte saker kan det også være aktuelt at medlemmet får bistand fra push advokatene i Fagforbundet eller LOs juridiske avdeling når det gjelder forskjellige juridiske spørsmål i tilknytning til arbeidsforholdet. Dette må du huske på om du blir syk i ferien. Noe som gjør at konsekvensene vil være alvorlige hvis noe skulle skje dem. For å hjelpe de unge medlemmene. Sier spesialkonsulent i forbundets forsikringssekretariat, tA kontakt sammen ER VI sterke. Fagbladet setter dagsorden og belyser viktige nsb samfunnspolitiske.

Kontingent: Du betaler 1,55 av din brutto lønn. .I tillegg kommer premie til LO Favør Kollektiv hjem kr 67,-,  OUO-kontingent.-, og Fagforbundets stønadskasse kr 18,-. .Under følger en oversikt over forbund som har kollektive gruppeforsikringer.