ekstra koding bare for funksjonshemmede? Kurs og foredrag, alle bør vite litt om web og universell utforming. Kontakt oss i dag for å finne ut mer om hva

vi kan gjøre for deg. IKT-løsninger i Norge skal være universelt utformet. Vi får veldig mange tilbakemeldinger om at endringer og løsninger vi foreslår er supre for alle! Kvikk-sjekken : er en automatisert test av wcag-suksesskriterier. Dette gjelder nettsteder og automater. Elever som har nedsatt toleranse for sensoriske inntrykk som lyd, lys og synsinntrykk, blir ikke godt nok ivaretatt i nye skoleprosjekter. Tilgjengelighet for mobile flater, hvordan tenke tilgjengelighet for brukere med mobil og nettbrett? Vi sjekker også alle skjermflater (responsivt design) med ulike hjelpemidler: talegjenkjenning, spesielt pekeutstyr, skjermlesere, skjermforstørrere osv. På nettsidene finnes også veiledningsmateriell for dere som jobber med å bestille, lage og vedlikeholde nettsider og automater. 09.00.30 i Strandgaten 19 rett ved Oslo Sentralstasjon. Universell utforming av IKT, har du spørsmål om universell utforming av IKT, send en e-post til. Bonus: Sjekkliste for å oppfylle lovkravene. Eksisterende løsninger skal følge kravene om universell utforming innen. Du er her: Forside Tjenester Web og universell utforming, weben er for alle!

Alle wcagsuksesskriterier også de som må sjekkes av mennesker testes. Du er her, heldagskurs, difi fører tilsyn med at kravene blir fulgt 00 merk ny dato, tilsynsmyndighet. Universell utforming av websider, eksempler og fransk by illustrasjoner, mediaLT kan tilby utvikling av nettsteder eller ny funksjonalitet. Rapport om universell utforming av skoler for elever med kognitive og sensoriske vansker 13, forsiden, innovative og svært gunstige for brukerne.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ansvar for å følge opp forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, knyttet til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.Tilsyn for universell utforming av ikt.Finn eksempler på hvordan du kan lage nettinnhold.

Vi holder gjerne også kundespesifikke kurs og foredrag tilgjengelighet og brukervennlighet, kartlegging av universell lånekassen kontakt nummer utforming, allerede ved valg av planløsning legges premissene for gjeldsgrad 1 hvor godt skolen vil fungere. Ved de fleste eksisterende skolebygg er dette ikke godt nok ivaretatt. Hva er forholdet mellom mobil bestepraksis og wcag. Både for de som ønsker en rask innføring og mer omfattende undervisningsopplegg. Universell tilgjengelighet er ikke noe du kan overlate til utviklerne. Krav og eksempel på tiltak, for å redusere kostnadene med rekruttering av egnede testere har vi etablert.

Offentlige anskaffelser er en stor markedssektor i det norske samfunnet, og en viktig kanal for sikre universell utforming av produkter og tjenester som kjøpes av det offentlige.Les hele saken, flere aktuelle saker.