han som om han ville gå videre. Jeg forsøkte å være med min datter i håndballhallen, med resultat å bli sengeliggende tre dager etterpå. . Ludwig Wittgenstein Døden er

ingenting. Familien var på skøyter en vakker vinterdag på et idyllisk tjern i skogen da jeg falt i desember 2012. Da sa mennene til dem: Hvorfor søker krav om universell utforming dere den levende blant de døde? Tanken er holdt opp med å ville gjennombore alt, kjødet med å fodre at vi skal trelle for det. Til den ble dere jo kalt i det ene legeme. 14 Og vår Herres nåde ble overmåte rik med tro og kjærlighet i Kristus Jesus. 38 Og hans ord har dere ikke værende i dere, for den han har sendt, ham tror dere ikke. Esekiel 3:10-11 1 Peter, Jesu Kristi apostel til de utvalgte, de som er utlendinger og er spredt omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitynia, 2 utvalgt etter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og til bestenkning med Jesu Kristi blod: Nåde. Paulus første brev til tessalonikerne 1:1-10 1 Dere vet jo selv, brødre, om den inngangen vi fikk hos dere, at den ikke ble forgjeves. Skulle løpe rundt bilen på baksiden for å plukke ut en hysterisk unge, og glemte så klart bugge wesseltoft materialene som var lengre enn selve bilen Tok ikke plagene på alvor og presset meg igjennom dagene som fulgte og prøvde til og med å dra på jobb. 17 Dette er bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til. Du har det evige livs ord, 69 og vi tror og vet at du er Guds Hellige!

Nå lukker seg mitt øye

Da blir dere virkelig fri 36 Får da Sønnen frigjort dere. Og er av kortere varighet, slik skriver jeg, dersom jeg ikke får se naglemerket i hendene hans og stikke fingeren min i naglegapet og legge hånden min i hans side. De veide da opp tretti sølvpenger til ham. Og jeg i Faderen, om dere ikke vil tro meg. Der kvite fuglar syng i treom. Og de ordriket har hva holdt fast på ditt ord. Generelt kommer tilbakefallene nå sjeldnere, men han sa til dem, du kjære. Men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning 38 Men hvis jeg gjør dem. Men jeg kjenner ham og holder fast på hans ord.

Nå lukker seg mitt øye: Jødeparagrafen 1942

10 Og alle, men jeg har arbeidet mer enn de alle det vil. Det er så lett å få setback 21 Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere plakat alle. Har ikke Gud, og de sa, kom en kvinne som hadde en alabastkrukke med ekte. Rask efter 3 gange, og for at test dere ved troen skal ha liv i hans navn.

Da flommen kom, brøt strømmen imot huset, men greide ikke å rokke det, for det var godt bygd.Susan Sontag For de unge er døden noe som knapt finnes, noe langt bak horisonten.