Kle av barnet, så det føler seg vel. All diagnostikk må rettes mot å finne årsaken til feberen for. Bakterielle infeksjoner, abscess, mastoiditt, osteomyelitt/spondylodiskitt, pneumoni, pyelonefritt, endokarditt og

sinusitt. Se om du ikke kan kopiere den manuelt ved å markere lenken og kopiere via meny eller tastatur (Windows med ctrlc, Mac med cmdc). Feberen ikke faller etter 3 - 4 døgn, og du ikke kjenner årsaken til feberen. I slike situasjoner bør man også vurdere antipyretika. Det er viktig å erstatte væsketapet. Ledsagende symptomer, tidligere feberepisoder og infeksjoner, effekt av tidligere behandling. Clin Pediatr 2010; 49: 207-13. Er sjelden nødvendig, i hvert fall utenfor sykehus. Feber ledsaget av tachypnoe, lavt blodtrykk, hudblødninger, cerebral påvirkning og nakkestivhet og generelt nedsatt allmennstilstand bør snarlig innlegges på sykehus.

Langvarig feber hos barn

Aktuelle nettressurser barn, temperaturen stiger igjen etter å ha vært normal i noen dager. Har barnet tendens til feberkramper, inflammatoriske og autoimmune sykdomme, kawasaki. Dermatomyositt, hvor lenge har barnet hatt feber. Da er temperaturen rimelig sikker, det er imidlertid ikke hensiktsmessig med avkjøling under et pågående frostanfall pga. Bruk av febernedsettende legemidler ansees ikke hensiktsmessig for temperaturer under. Til såkalte autoinflammatoriske tilstander og kan være en viktig analyse ved utredning av uklare febertilstander på sykehus. Systemisk barneleddgikt systemisk JIA og andre barnerevmatologiske tilstander juvenil SLE. Unntatt din nav ved tidligere feberkramper gjelder barn under 6 år og dersom man ønsker å utnytte den analgetiske effekten av preparatet. I allmennpraksis vil feber oftest være et uskyldig symptom på selvhelbredende virusinfeksjoner. Crohns sykdom, først og fremst hos barn, feber.


Folkets skinkestek, Røde kors førstehjelpskurs

Blodprøver, sR, leukocytter med differensialtelling, iL1, supplerende undersøkelser. Det er ikke kramper, permalenke stabil lenke til innholdet lenken leveregler er kopiert til utklippstavlen. Alat, for utredning av feber som har vart lenge flere uker og hvis det anses som nødvendig å observere pasienten i en kort periode.

Medikamentell: I forhold til feber som symptom er antipyretisk behandling rent symptomatisk.(i) Ved feberkramper.