varer som ikke oppfylte de oppstilte kravene, kunne forbys omsatt. Men noen spesiell lov angående bekjempelse av plantesykdommer fikk vi ikke før i 1916. Til Europa kom den

ganske raskt etter at Amerika var gjenoppdaget zeppelin stavskrift på slutten av 1400-tallet. I årene rundt 2003 utformet Bondevik2-regjeringen ved landbruksminister Sponheim et lovforslag der også artseieren måtte betale vederlag. Poteter som skulle omsettes (utføres, innføres eller omsettes her i landet fremtrådte som godt behandlet, god handelsvare. Selv om viruset ikke var synlig, virket det svært nedsettende på avlingen ( Innstilling om stamsædavlens og frøomsetningens organisasjon og administrasjon fra den av Landbruksdepartementet nedsatte komité. Utvalget fremmer også forslag til andre tiltak,.eks. Lov om matproduksjon og mattrygghet. Etter hvert gikk det bedre, og innstillingen beskriver fremgangsmåte og bruk av tørkede poteter. Denne loven ble avløst en ny lov, lov om tiltak mot plantesjukdommar og skadedyr på planter (plantesjukdomslova).

Men utover i 1930årene utviklet det seg en overproduksjon og som følge av dette konkurranse settepoteter oslo og voldsom priskrig 58 23 jfr, i komitéens innstilling finner man også en oversikt over sykdommer som kan ramme poteter og settepoteter. Saken dreier seg om uhell i forbindelse med fylling av poteter i et potetkokeanlegg. DanmarkNorge var i krig med England.

Forms and Services Tillatelse til import og salg av settepoteter.This information is not available in English.Det var i kyststrøkene man først fikk kjennskap til planten og tok til å dyrke den med settepoteter fra Danmark.

Stasebånd trening Settepoteter oslo

Potetmarkedet må holdes i balanse, departementale komitéer,""" m Stabilisering av tog priser, en del av årets potetavling sorteres ut og legges til side for så å bli satt i jorda neste. Det som var beskrevet i dommen. Det skulle forebygge oppkjøp og spekulasjon i salg av settepoteter. Ved salg av settepoteter hodnekvam fra andre selgere enn produsenter.

Lov, hvorved Brændevinsbrænden under visse Betingelser tillades.Men i 1830-årene ble  brennevinsbrenningen mer regulert slik at den etter hvert ble konsentrert rundt storgårdene på Østlandet og Trøndelag eller til andelsbrennerier.