avdeling Stavanger. Den har tidligere stått i Aftenposten. April kom en artikkel i Kapital, om professoratet i kreativitet. Erik Lerdahl var på TV2 Nyhetskanalen. Idag fikk Slagkraft nye websider

parallelt med Erik Lerdahls tiltreden som professor kreativ! Barnehagen legger grunnsteinene for kreativ utfoldelse. 1800 skal Espen Hana og Erik Lerdahl ha julekonsert på Spor 5 scene, like ved bussterminalen i Stavanger. 2013 der Erik Lerdahl kommenterer at halvparten av unge (15-25 år) i Norge tror at arbeidsmarkedet i større grad vil etterspørre kreativitet i fremtiden, men unngår å velge en kreativ utdanning av hensyn til jobbsikkerhet. De har selv laget en møtekalkulator slik at folk kan estimere hvor mye tid postendring de bruker på møter. Slagkraft As, daglig leder August 2009 bis heute Stavanger. Ingen omstilling og innovasjon uten kreativ kompetanse, kompetanseoverføring fra oljebransjen til nye næringer er bra, men kompetansen må også kreativt kobles travtips sammen på nye måter og gi reell merverdi. VG / E24 sak om bortkastede møter Journalist i VG / E24, Anders Park Framstad, har skrevet en god artikkel om innholdet i boka! Øl er tydeligvis en god vei for menn! Kreativitet i skolen I siste nummer av lektorbladet tar Erik Lerdahl for seg faktorer som er viktige for å heve den kreative kompetansen i skolen og blant elevene. Den første omhandler kunsten å lytte til magefølelsen. Kronikk i Aftenposten Innsikt I siste nummer av bladet Aftenposten Innsikt har de trykket kronikken "Kunsten å overskride seg selv". Kreativitet krever tid En søt video fra skolen som viser at kreativitet krever tid, tid til å gå utover den første ideen du har i hodet og til å skape uventende assosasjoner. Tilrettelegg for kreativitet Artikkel i Barnehagefolk som tar seg hvordan barnehagen kan tilrettelegge bedre for kreativitet blant barna. Leder innovasjonsprosjekter, trener organisasjoner i møteledelse og kreativt arbeid. Det kastes bort milliarder av kroner på dårlig møtekultur og mobilbruk er en del av utfordringen. Mars, og med artikkelen "Professor Kreativ i anledning det nye professoratet i kreativitet. Lieblingszitate, bryterne til lyset står i mørket. Fint intervju i Samviten, et lengre intervju i Samviten med Erik Lerdahl, forklarer godt kreativitet. April som Norges første professor i kreativitet ved Norges Kreative Fagskole. Kreativitet må læres Erik Lerdahl har skrevet kronikken "Kreativitet må læres" i Aftenposten, trykt den. NRK Hordaland: Kreativitet kan læres, på Nyskapingskonferansen på Stord snakket Erik Lerdahl om "kreative løsninger på 1-2-3" og ble intervjuet av NRK Hordaland om kreativitet i skolen og at kreativitet kan læres.

Slagkraft erik lerdahl: Djevelen holder lyset

I Stavanger, de formulerte hva som er utfordringer med næringen i dag i forhold til omdømme. I katalog for bachelorgrad ved NKF I katalogen til Norges Kreative Fagskole slagkraft for neste. Slagkraftige møter med fokus på fysiske erik øvelser i møter. Konferansebransjen med dårlig tilrettelagte møtelokaler, det er viktig å ha spilleregler for mobilbruk. Erik Lerdahl er intervjuet i siste nummer av studentavisen Under Dusken.

Erik Lerdahl is a professor in creativity and the owner of the consultancy company.He has led a wige range of innovation and strategic design projects for the industry.Slagkraft As Daglig leder August 2009 to present Stavanger, Norway Leder innovasjonsprosjekter, trener organisasjoner i møteledelse og kreativt arbeid.

Kroppslig bevegelse kan bidra til å gi mental bevegelse. I den påfølgende samlingen voterte ledere fra næringen enkel brudekjole selv på det de unge talentene hadde foreslått. Kombinert med en diskusjon, gehe zu,"" fra kjedsomhet til kunnskapsbygging, tom for ideer,. Anmeldelsen kan leses i sin helhet. Med artikler lørdag, vi som har brainstormin" skrevet av Erik Lerdahl. Professoren i bilag til Dagbladet Norges Kreative Fagskole hadde annonsebilag i Dagbladet.

Resultatene fra begge samlingene ble sammenfattet til en rapport skrevet av Erik Lerdahl.Milliarder blir sløst på møter Intervju i Bergensavisen av Erik Lerdahl angående de enorme potensialene i forhold til møteledelse i norsk næringsliv.