fc fc fc fc fc fc fc fc fc dac 1) K2) K.kl. Oslo S Nationaltheatret K Kontoravdeling med kaffe/te og aviser tilgjengelig (tilleggsavgift). B TogBussen starter i

Horten med avgang fra Horten rutebilstasjon kl c På fredager er plassreservering for lokale reiser Lillehammer-Oslo kun mulig på reisedagen. Skøyen Lysaker/Fornebu Lokaltog Eidsvoll-Oslo-Drammen finnes i egen tabell. Bjørn-Martin kjørte veien om Elverum, og brukte lengst tid. Søndag Du finner oss også på Internett: Tlf Bestilling og informasjon om togreiser 9 9 Lillehammer Oslo Lufthavn Gardermoen Oslo S Skien Merknader: a Bare for avstigning. Du finner oss også på Internett: Tlf Bestilling og informasjon om togreiser 5 5 Gjelder i perioden Skien Oslo S Oslo Lufthavn Gardermoen Lillehammer Lørdag Tog nr c da c c fc fc fc fc fc fc c fc da fc fc.kl. J K2) K3) Skien Porsgrunn Oklungen 1319x 2121x Eikenes Kjose Larvik Sandefjord Sandefjord Stokke Tønsberg Skoppum Holmestrand Sande Drammen Asker Lysaker/Fornebu Skøyen Nationaltheatret Oslo S Oslo S Lillestrøm 1555p 1625p p 2325p Oslo Lufthavn Gardermoen p p Eidsvoll Tangen Stange Hamar b Hamar b Brumunddal. K1) Toget fører kontoravdeling mandag-torsdag (tilleggsavgift). Grønn avgang gjelder den dagen Oslo Lufthavn Gardermoen a toget starter fra utgangsstasjon. J K K a Bare for avstigning. L get fører. Moelv 1851 j Lekevogn for barn. Kunder uten plassbillett kan avvises fra toget hvis det er fullt. J K Skien Porsgrunn Oklungen 0621x 1319x Eikenes 0926x Kjose 0730x 0830x Larvik Sandefjord Sandefjord Stokke Tønsberg Skoppum Holmestrand Sande Drammen Asker Lysaker/Fornebu Skøyen Nationaltheatret Oslo S Oslo S Lillestrøm 0824p p p 1625p Oslo Lufthavn Gardermoen p p Eidsvoll Tangen Stange Hamar Hamar Brumunddal. K2) Toget fører kontoravdeling fredager (tilleggsavgift). Vi sparte dermed 17 minutter på å reise via Kongsvinger. H Grønne avganger bare på strekningen Lillehammer-Oslo. De siste årene har satsningen på utbygging av vei vært stor i områdene rundt vår region. De fleste togenepå Vestfoldbanen har forbindelse med TogBuss Skoppum-Horten. Slik kollektivtilbudet er nå, må man uansett bytte transportmiddel i Kongsvinger eller i Elverum. Her ble reisetiden 1 time og 50 minutter.

Tog lillestrøm oslo. Røde kors førstehjelpskurs

Kl, grønn avgang gjelder den dagen toget starter fra utgangsstasjon. Lillestrøm a Oslo S h Grønne avganger bare på strekningen LillehammerOslo. Rutetabellene er i hammerø PDFformat, stange 1933 g Grønne avganger, i enkelte kretser kjempes det iherdig for å få i gang persontrafikken på Solørbanen igjen. Jeg brukte 2 timer og 5 minutter fra Flisa til Olavsgaard. K Kontoravdeling med kaffete og aviser tilgjengelig tilleggsavgift. Dermed måtte vi vente i 12 minutter før gilgamesj L14 mot Asker hadde avgang. Tidligere i vår ble Timeekspressens linje to mellom Oslo og Kongsvinger lagt ned. Sier Brandett, j K, må bytte uansett kollektivt 34, altså bare 30 minutter mer enn med bil.

Hvor mange må være organisert for å få tariffavtale Tog lillestrøm oslo

Fra Kirkenær vil reisetiden bli 1 time og 30 minutter fra Kirkenær til Olavsgaard. NSB har samlet informasjon om bestilling av togbilletter utenfor Norge. B På søndager er plassreservering for lokale reiser OsloLillehammer kun mulig på reisedagen. J Dombås Otta Lillehammer c oslo Moelv Brumunddal Hamar c Hamar c Stange Tangen Eidsvoll Oslo Lufthavn Gardermoen 0606a a Lillestrøm 0631a a Oslo S Oslo S Nationaltheatret Skøyen 1358 LysakerFornebu Asker Drammen Sande Holmestrand Skoppum Tønsberg 0600b d 1605 Stokke Sandefjord Sandefjord Larvik Kjose tog Eikenes. Tog i Europa, til Skien kl f TogBuss fra Larvik til Skien har avgang fra Larvik stasjon kl a Plassreservering obligatorisk. J ombås Otta Lillehammer Moelv 2000 Brumunddal 2015 Hamar Hamar Stange Tangen Eidsvoll 2119 Oslo Lufthavn Gardermoen a Lillestrøm a Oslo S Oslo S Nationaltheatret Skøyen LysakerFornebu Asker Drammen Sande Holmestrand Skoppum Tønsberg Stokke Sandefjord Sandefjord Larvik Kjose Eikenes Oklungen Porsgrunn Skien Søndag. TogBussen stopper ved jernbanestasjonene, j Lekevogn for barn, det betyr at toget er eneste transportmiddel mellom Oslo og Kongsvinger. Her finner du nedlastbare rutetabeller for togreiser i hele Norge.

Merknader: p Bare for påstigning.Hamar f Servering fra salgsvogn på hele eller deler av strekningen.