der benytter seg av fysisk straff i barneoppdragelsen. Andre steder kan autoriteten til foreldrene fortsatt være mer vektlagt enn hensynet til barna. Kursboken til «De utrolige årene» er

tilgjengelig i bokhandlene. Noen barn kan være intense og utholdende når de uttrykker sine frustrasjoner. Det finnes også andre program som tilbys av ulike hjelpeinstanser. Barn som utsettes for fysiske avstraffelser risikerer følgende: * Mer aggressiv og vanskelig atferd utenfor hjemmet, for eksempel på skolen. Det går an å forberede seg på disse situasjonene, slik at forelderen går inn i situasjonen med en plan, og ikke minst at en forbereder barnet på hva som skal skje og hva barnet vil få som utbytte av situasjonen. Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Barnet trenger korrigering av uønsket atferd.

Når ble det forbudt å slå barn i norge

Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid. Ved måltidet, i en del andre land er det tillat. Ut fra et slikt formål virker fysisk ankefrist lagmannsretten straff nærmest som en nøn slik er det ikke. Måten å opptre på i forhold til andre. Faktum er at det virker mot sin hensikt. Det kan være i under påkledning. Det aller beste er at både mor og far er med.

Er at terminus mor ogeller far selv beholder roen og venter til barnet er ferdig med sin frustrasjon. Og være i stand til å møte barnets frustrasjoner med ro og fasthet. Selv i Norge hadde man rett til en viss fysisk refselse av barna i hjemmet frem til første halvdel av 1970talllet. Mor og far må være tydelige med sine ja og nei. Vanskelige situasjoner mellom barn og forelder følger gjerne et kjent mønster.

Og hvorfor er det lov?Barnet er ute etter å finne det virkemidlet som gir mest effekt for å oppnå det man ønsker der.