det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter. Den nye fraværsregelen på videregående skole handler om

at man ikke kan ha mer enn 10 prosent fravær i fag for å kunne få vurdering i fage. Vitne i en rettsak, gyldig dokumentasjon er erklæring eller bekreftelse, for eksempel fra domstolen. Hva hvis du har mer enn 10 prosent udokumentert fravær? Verv som tillitsvalg, politisk arbeid, hjelpearbeid eller representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, for eksempel idrett eller kultur, kan være dokumentert fravær. Det vidas er legen din som skal skrive legeerklæring når. Fravær som skyldes helsegrunner må dokumenteres av lege eller annen sakkyndig. Hvordan dokumentere fravær som ikke skal telle med? Du har likevel rett til å delta i opplæringen og rett til å få underveisvurdering i faget. . Hvis eleven er under 18 år, skal foreldrene også varsles. Høyt fravær, uansett grunn, føre til at læreren kan mangle vurderingsgrunnlag, og at eleven får ikke standpunktkarakterer. Skolene skal ikke ha regler for for mange prosent fravær som fører til at man ikke får karakter i faget. Oppfølging av elever med for mye fravær. Hvordan dokumenterer jeg fravær på grunn av depresjon? Dette gjelder både fysisk eller psykiske helsegrunner, kronisk sykdom eller funksjonshemming. I tillegg er alt fravær som eleven ikke leverer dokumentasjon for, udokumentert. Fravær av helsegrunner må i utgangspunktet dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra sakkyndig (eks. Alt fravær, uavhengig av grunn, skal i utgangspunktet telle med, men det regnes ikke som fravær dersom du er borte på grunn av en rettighet du har etter. Skolen må varsle en gang for hvert fag. Kan man dokumentere gyldig fravær, skal det unntas 10 fraværsgrense allerede fra første dag. Gyldig dokumentert fravær som ikke skal føres på vitnemål/kompetansebevis gjelder for maksimalt 10 dager. Har eleven brukt opp denne kvoten, skal også dokumentert fravær bli ført som fravær. Det finnes ingen faste grenser for hvor mye fravær du kan ha før skoleåret ikke godkjennes. Vi har skrevet en god oversikt over de nye fraværsreglene i denne artikkelen. . Hva skal jeg gjøre? Alt udokumentert fravær skal føres på vitnemål, og teller inn på fraværsgrensen. Gyldig dokumentasjon skal leveres ved første oppmøte etter fraværet og senest innen 1 uke. Det viser tallene fra 2017/2018, som var andre skoleåret etter at grensa ble innført. Hvis du har du mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, får du ikke karakter i faget. Hei jente (16) Når du er syk kan du få en legeerklæring av legen din.

Fravær videregående

Eks idrett eller kultur, elever som har mye fravær, hva kan være dokumentert fravær. Når beste taxfree kjøp kosmetikk du går på videregående skole har du i utgangspunktet plikt til å møte opp til alle timer. Hei I utgangspunktet er det skole på alle skoledager. Hvis det er vanskelig kan det være nok med en bekreftelse fra foreldre eller myndige elever for velferdsgrunner. Eller at læreren ikke har grunnlag for å fastsette karakter i forbindelse med halvårsvurdering eller standpunktkarakter i fag. Og det er ditt ansvar å kompensere for. Skolen kan sette ned karakteren i orden eller oppførsel på grunn av skulk. Har vært syk hvordan få legeerklæring. Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

Oversikt over reglene for fravær i videregående.Alt udokumentert fravær skal alltid føres på vitnemål, og teller inn på fraværsgrensen.

Som ikke vil gå ut over den nye. Jeg klarer ikke å gå på skolen. Sykdom som etter sin art gjør det vanskelig eller juleballkjoler lite hensiktsmessig å oppsøke sakkyndig for hvert enkelt tilfelle. Ved permisjon ifht punktene over benyttes følgende søknadsskjema. Fravær på grunn av kronisk sykdom eller abes trafikkskole funksjonshemming kan strykes fra første dag. Gjelder ikke dette varslet for standpunktkarakteren. Da tenker jeg at du jo til.

Få foreldrene dine til å skrive en bekreftelse om hvorfor du søker fri og lever denne til rektor.Vil fraværet mitt fra ungdomsskolen påvirke meg senere i livet?