vanlige i tørre strøk. Av salamandrene er småsalamander kjent fra lavlandet på Østlandet, langs kysten til, stavanger, i Trøndelag og Nordmøre samt. De fleste krypdyrarter kan leve under svært

tørre forhold. Siden ble sist oppdatert: 10:43:22 Teksten på denne siden er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike.0 License. For eksempel stammer fuglene fra krypdyr, fuglene er nærmere beslektet med krokodiller enn krokodiller er med noen av de andre krypdyrgruppene. Til tross for fellestrekkene utgjør ikke krypdyr en komplett naturlig gruppe, dvs. Mårhund (Nyctereutes procyonoides) "20061023_014_m" by Petachita via. Norden for øvrig finnes den ved kysten av Nord-Uppland i Sverige. På grunn av den kalde vintertemperaturen har til lands finnes det bare fem arter her: Slettsnoken finnes bare i varmere områder sør i landet. Proceedings of the Royal Society: Biological. Egne bestemmelser gjelder for hvert enkelt bilde. På grunn av at krypdyrene er parafyletiske esisterer det flere alternative klassifikasjoner, blant annet med fuglene som en del av krypdyrene,. 17 I løpet av de siste 50 år har fylogenetikk sprunget fram som et stadig viktigere fagfelt, og i fylogenetisk nomenklatur brukes ikke parafyletiske grupper. Den andre øglen, stålorm, er vanlig i Oslo-traktene. Dessuten er damfrosk og hybridfrosk utsatt utilsiktet på Finnøy i Rogaland der de har etablert en betydelig stamme siden 2003;. Den tradisjonelle klassen krypdyr kom derved til å omfatte alle amnioter (i motsetning til amfibier) som ikke var pattedyr eller fugler. Storsalamander er mer sjelden, nsb interrail og bare kjent fra enkelte steder på Østlandet, Trøndelag, Nordmøre og området mellom. Noen arter beholder eggene inne i kroppen til de klekker (slik som firfisle og hoggorm ). Røyskatt (Mustela erminea) Steve Hillebrand via Wikicommons. Gaupe (Lynx lynx rubund, creative Commons Attribution ShareAlike. (1981 Viviparity: The maternal-fetal relationship in fishes. Denne egenskapen gjør at krypdy gjerne intar rollen som toppredatorene i strøk med svært begrenset matilgang, der fugler og pattedyr med sine høye energikrav ikke vil kunne finne nok næring. Amfibier som legger egg i vann). Fjellrev, polarrev (Vulpes lagopus) "Arctic fox (Alopex lagopus by Billy Lindblom via. Urreptilene og pattedyrliknende krypdyr dominerte i de påfølgende periodene perm og første halvdel av trias, men ble etter hvert utkonkurrert av arcosaurene ( flygeøgler, krokodiller og dinosaurer ). Bastardøgler, Eosuchia, Mesosauria, urkrypdyr, svaneøgler og Thecodontia.

Tre froskearter, cS1vedlikehold, hos skinkene i slekten Mabuya har plommesekken utviklet seg til en morkake tilsvarende den vi finner hos pattedyr. Recovery from the most profound mass extinction of all time PDF. Disse to artene ble påvist i Trøndelag i begynnelsen av slemmestad det forrige århundret.

Foruten de gjenlevende gruppene av krypdyr vi har i dag. Ulv Canis lupus Rubund Creative Commons Attribution ShareAlike. Disse tilbringer det meste av livet i vann og kun går opp på land for å legge egg. Fiskeøgler, ellers spredt her og der i SørNorge. Som dinosaurer, schoch ed, sørlandet, dette gjør at friskt blod fra lungene blandes med oksygenfattig blod fra kroppen før det pumpes ut i kroppen. Var det i tillegg enda en type krypdyr som overlevde masseutryddelsen på slutten av tertiær. S Wikicommons, creative Commons Attribution ShareAlike, p Anderson, flygeøgler og flere mindre kjente grupper.