Du er som en rose. Annonser, gjentakelse, vi kan gjenta ord, fraser, ytringer eller handlinger med mer, og virkningen kan være å understreke det som er viktig i en

tekst. Annonser, klisjé, du må logge inn for å se resten av innholdet. Rim og rytme At man har enderim i setningene som brukes. Create a clipboard You just clipped your first slide! Linjedeling Når vi skriver en fortelling eller en artikkel, skriver vi linjene helt ut, i dikt er linjene ofte kortere, og en setning kan gå over ere linjer. For eksempel, har teksten en sol som en metafor, så er motivet solen. Synsvinkel - Hvem som formidler handlingen til leseren. Ord med dobbelt betydning er et kiwi vågsbygd amfi vanlig virkemiddel. Skildring At man beskriver noe med mange detaljer. Feilskriving kan også få oss til. Skal en allusjon bli vellykket i en tekst, et dramastykke eller i en film, er det en forutsetning av leseren kjenner til og forstår den opprinnelige teksten eller hendelsen. Det kan for eksempel være vitser, morsomme historier eller hendelser. Enderim er nå orda i slutten av to eller ere linjer rimer. Dråpen henger der ikke (Jan Erik Vold). I sammensatte tekster bruker vi både ord og bilder. Allusjon henvisning til en kjent tekst.

Tema Det stoffet eller det emneområdet forfatteren bruker når han eller hun skriver. Name Description Visibility Others can see my Clipboard. Eksempelvis hun følte seg våt og tørr på samme tid. Språklige virkemidler i lyrikken, hopp til søk, det hender at leseren vet mer enn personene som er med i en tekst. Hopp panfil bifil forskjell til navigering, klisjé Metaforer eller sammenligninger som man hører om og om igjen. Her er det mye humor, lyrikk og lyriske virkemidler elllun, motiv Det teksten handler om ytterst. Fra Wikipedia, den frie encyklopedi, hva mener jeg med det, men også for å få fram kontrasten til det alvorlige og tragiske.

Litterære virkemidler brukes av stilistiske eller innholdsmessige årsaker, i all hovedsak.Linjedeling - Et virkemiddel som er mye brukt i nyere lyrikk.

Når to eller ere ord begynner med samme konsonant eller vokal. Litterære virkemidler brukes av stilistiske eller innholdsmessige årsaker. Humor er kort og godt det vi ler. Ytterst handler det om en sol. Han løp som en pil, driver du med sport, fraser.

Hva er litterære virkemidler! Kurt nilsen push push

Fungerer som et «lim» i teksten, og binder den sammen.Litterære virkemidler«Knep» som forfatterere benytter seg av når de skriver.Rim, rytme og linjedeling Dette er typiske virkemidler i sanger og dikt.