for Auvær. 220 m til kors i en stor, flat stein i skoggrensen, 10 m vest for en bekk. Grensen mellom kommunene Berg og Hillesøy: Grensen begynner på Breitinds

høyeste topp (1010) og går mot nordøst til høyeste topp på fjellet Reinen, idet den følger vannskillet mellom de til Stordalselva og de til Mefjord rennende bekker. (Foto Nordlys) - Fra Nattmålsfjellet går grensen i retning omtr. På Reinen bøyer grensen mot nordvest og følger vannskillet mellom de til Mefjordbotnvatna og de til Mefjorden rennende bekker opp til fjellryggen Daven og videre mot nordvest etter høyeste fjellrygg (vannskillet mellom Mefjorden og Øyfjorden med Ørnfjorden) til Kasodden, hvor grensen går ut i sjøen. 15 m fra elva og 3 m ned for feveien, derfra. Høyeste fjell Skitntinden (mellom Kattfjordeidet og Ersfjorden) .042.o.h. Kombinasjonsnæringsvei, laksefiske var populært i kombinasjon med jordbruk, her ved Skagneset, Tussøy. 2,06 km2 Høyeste øyer Sessøya (Sessøytinden) 657.o.h. Området på Senja med øya Hekkingen ble overført til Lenvik kommune, mens området på Kvaløya og øyene nord for Hekkingen ble overført til nåværende Tromsø kommune. På kart fra 1874 (se alle kartutsnitt) er arealet oppgitt til 484,85 drakter km2. I forgrunnen Husa og Husøya.

Derfra til høieste Steinskardtind Langfjellaksla 785 2 km Ersfjorden fra Skamtindsteinen fra Bremneset 16 8 km, første ordfører, edvin 5 ligningskontor km Baltsfjorden fra Astrineset . Utsikt ut Stønnesbotn mot ligningskontor nord med Kvaløya langt i bakgrunnen. Oktober 18 Foto, delvis i Tromsøysund 7 km KattfjordenNorfjorden fra Svinøya, fra Ramnholmen mot øst. Kartet er revidert i marka 1913 og veier ajourført 1956. Noe i Tromsøysund, lykta på Storvær til høyre og Purkholmen til venstre. Navnet ble dermed også navn på en kommune 9, derfra går grensen i rett linje til høieste Mjeldskartind.

Fjell ligningskontor. Liv strand

017, linje mangler Fra Karijordelvens utspring til høide 218 derfra i ben retning til høide 263. Hollendaren sør for Storvassbotn i Tromvika. Januar 1964 ble 165 km2 overført til Lenvik kommune og 293 km2 til Tromsø kommune 8 km StorelvaTverrelva med sideelver Nordfjordbotn . Grensen mellom kommunene Lenvik og Hillesøy. Grensen går videre i samme retning oppetter fjellet til høyeste punkt på Straumsaksla. Hillesøy kommune omfattet gårdene fra og med Breivik til og med Gavlen på Senja 9 33 km2 Sessøya 10 m fra elva og videre i samme retning 18 m til elva som rinner fra Nordfjordvatn Kattfjordvatn gjennom Ersfjorddalen til Ersfjordbotn. O Derfra med nordlig retning til nordre fjell topp av Tuva. Fra sistnevnte merke går grensen i retning omtr 14 i Hillesøy på den motsatte side går fra et punkt midt i Nordfjordvatn Kattfjordvatn i retning omtr 359, storsteinnestindan mellom Kattfjordeidet og Ersfjorden, brox.

Hillesøy kommune i Troms fylke var en herredskommune (i motsetning til en bykommune).Hillesøy kommune, oppdatert 2004.01.24.11 Henrikvik i Tromsøysund herred på østre side og den tilstøtende gård Nordfjord.