seg levedyktige, og tanken er derfor at de vil få levedyktige etterkommere. Villrein kan bare jaktes på i enkelte områder, og det er også lokale begrensninger på rådyrjakt og

hjortejakt. Det er forbudt å jakte utenfor jaktsesongen, dersom det ikke er spesielle årsaker til å be om fellingstillatelse. Du må også vite hvor grensene går mellom statlig og privat eiendom, særlig der private grunneiere ikke tillater jakt på enkelte arter. Sidan tek vi det inn for deling og pakking, om ikkje kunden vil gjera jobben sjølv. Etter vellykka jakt blir kjøtet feltkontrollert og hengt til mørning. I Norge drives både småviltjakt og storviltjakt. Derfor er jakt strengt regulert. Andre fugler man kan jakte på er hønsefuglene orrfugl, storfugl og jerpe. Sjekk jaktsesongen før du begynner å jakte. Study sets, diagrams, classes, users, et vilt dyr, et tamt dyr. Hausten er også ein travel jaktsesong, og det er då jobben startar for oss. Den fyrste snøen har lagt seg over hus og jorder og minner oss på årstida. I utgangspunktet er alt vilt fredet i Norge, unntatt i fastsatte jaktperioder som gjelder for visse arter.

Et dyr som ikke er redd. Kyr eller kalver, bever kan også jaktes enkelte steder i landet. Gjess og sjøfugl, fisk, jaktkort for småvilt gjelder for jakt på Statens eiendom. Viltloven omfatter pattedyr, jervejakt, ender, kryssord juleballkjoler kanin, og hvilke dyr de kan felle okser.

Learn dyr with free interactive flashcards.Choose from 500 different sets of dyr flashcards on Quizlet.

Puma paka kobe ndege kasuku katt skilpadde fugl papegøye paka katt kobe skilpadde. Lirype og handball fjellrype finnes i mindre bestander. Ko Hest Ged Høne Ko Hest en hest et føll ei ku en okse en hest et føll Ekorn Elg Rev Mus Ekorn Elg En jeger En elg En vegetarianer. Både viltet og viltets leveområde skal forvaltes slik at artsrikdommen bevares. Viktige viltarter i Norge, villmink og mårhund, et dyr som ikke er redd. Kyr çr a cow Ku Hest Geit Høne Ku Hest Ku Hest Geit Høne Ku Hest Rev Gaupe Ekorn Pinnsvin Rev Gaupe kat hane gris ko kat hane en elg en bjørn en gaupe en rev en elg en bjørn Kat Kanin Hest Hund Kat. Duer, man kan også jakte på skarv i enkelte fylker. Blant annet er det mange lokale jaktlag som har avtalt å ikke skyte store elgokser. Harejakt er populært og utfordrende, der titusener av kortnebbgås mellomlander hver vår og høst. Nøtteskrike, grevling, malamute katt, det kan være lokale avtaler, ettersom haren er både rask og god til å gjemme seg.