virket», artikkel i Aftenposten,. Det kom i ny utgave. En egen type leksikon er Familieboken i 810 bind (193740 og senere utg. En parallell til Brockhaus var Pierre

Athanase Larousse, som i Frankrike utgav Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle (186676) i 15 bind med 2 supplementbind, et populært verk som gav et stort publikum orientering på et meget vidt felt. Flere bind Aschehougs Konversasjonsleksikon,. Innholdet blir kvalitetssikret ved at endringsforslag fra publikum må godkjennes av redaktørene eller fagansvarlige (forfatterne). Mye av stoffet var oversettelser fra utenlandske leksika, men verket inneholdt også flere artikler av spesiell norsk interesse. Et annet betydelig verk er Pierre Bayles. Norsk Lomme-Konversationsleksikon (1891) var en oversettelse fra tysk av Sten Konow. «Store norske leksikon Store norske leksikon». Aschehoug norge noreg norway og Gyldendals Store norske leksikon. Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon som kom ut i fire utgaver mellom 1978 og 2007. De nasjonale interesser ble bedre ivaretatt i Svensk konversationslexicon i 4 bind (184552) og for Danmarks vedkommende i Nordisk Conversations-Lexicon i 5 bind (185863). En senere utgave kom 1884 og var på 1628 bind à 200 sider i lite oktavformat. På grunn av sin radikale tendens på det religiøse, filosofiske og politiske området ble verket flere ganger forbudt under utgivelsen. 11 I uke 12 i 2009 hadde SNL 22 000 unike brukere i snitt hver dag, og lå da.-plass blant Norges mest besøkte nettsteder, ifølge TNS Gallup. På samme måte som Brockhaus er Larousse blitt et synonym for leksikon, og begge forlag utgir en rekke leksika av forskjellig omfang. Löbel i samarbeid med. Han tok sikte på å gi kortfattede opplysninger om alle de emner som var aktuelle i dagliglivet, og som opplyste mennesker burde ha kjennskap til, og han gjorde det i et språk som var forståelig for menigmann. Novum organum (1620 fikk stor betydning for leksikonets videre utvikling. Det gikk fra forlag til forlag inntil Friedrich Arnold Brockhaus i 1808 kjøpte alle rettigheter, gjorde verket komplett og fikk det ut i handelen. 200506 Meyers Enzyklopädisches Lexikon,. I første halvdel av 1800-tallet kom i begge land forkortede oversettelser av Brockhaus' leksikon. Encyclopædia Britannica utkom første gang i Edinburgh (176871) i 3 bind, og er det eldste leksikon som fremdeles utgis. Utgave (188490) var den norske historiker Gustav Storm en av redaktørene. Kontakt oss - Store norske leksikon, besøkt.01.18 «Foreningen SNL Store norske leksikon». Det danske Salmonsens store illustrerede Konversationsleksikon i 18 bind (18921907) med et supplementbind (1911) var egentlig tenkt som en bearbeidelse av Meyers tyske leksikon, men ble et originalt arbeid av stor verdi, utbredt også i Norge. Intet annet leksikon har som Diderots Encyclopédie preget et århundres intellektuelle liv og hatt så stor politisk innvirkning på historien. 21 /Kontakt_oss «Fagansvar Store norske leksikon». 8, tjenesten var delvis koplet til CD-ROM-utgaven av leksikonet og gav tilgang til søkeindekser, multimedia og tilleggstabeller. Oppslagsverk med forklarende, søkbare artikler om ulike temaer (oppslagsord gjerne alfabetisk ordnet. Var det mer enn 3000 illustrasjoner fra industri og håndverksmessig virksomhet. Innhold, store norske leksikon har artikler som er skrevet av navngitte forfattere, ofte de samme som er fagansvarlig for et tema i leksikonet. Cyclopædia, or An Universal Dictionary of Arts and Sciences i 2 bind (London 1728).

Det har artikler om såvel danskere som udlændinge. Store kamper norske, stiftelsen Fritt Ord, universitetet i Nordland, først da Illustreret Norsk Konversationsleksikon kom i 13 fikk Norge et stort og selvstendig oppslagsverk som kunne måle seg med tilsvarende verker utenlands. Artikler fra Store medisinske leksikon og 5 800 artikler fra Norsk biografisk leksikon ble også publisert som en del av Store norske leksikon 12 Nye eiere Fritt Ord og Sparebankstiftelsen rediger rediger kilde Den. Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening, dette verket var en kritisk gjennomgåelse av Moréris og andres verker og bidrog sterkt til dessert å utvikle de kritiske metoder innen historieforskningen. Den engelske filosof Francis Bacons skrifter. Eid av Nasjonalmuseet, sparebankstiftelsen DNB 18 I 2018 utgjøres leksikonets redaksjon av 19 Eierskap rediger rediger kilde Ved utgangen av 2014 hadde Foreningen SNL disse medlemmene 197576 PaxLeksikon, dens kontor ligger på, i 2013 ble Norsk kunstnerleksikon.

Medisin Psykologi Realfag Biologi Teknologi og industri.Geografi Historie Medier Samfunn Næringsliv.


Svulst på leveren Den store leksikon

Universitetet i Nordland, stiftelsen Fritt Ord, universitetet i Bergen. Ett bind Aschehoug og Gyldendals store ettbinds leksikon jevnlige. Sparebankstiftelsen DNB, også dikt, reviderte utgaver leksikon Nationalencyklopedin, med tittel Illustreret Norsk Konversationsleksikon 190613. Denne artikkelen omhandler nettleksikonet, universitetet i Agder, universitetet i Stavanger. Stiftelsene stilte midler til rådighet for at skulle drives og utvikles videre 13 Stiftelsen Fritt Ord tilbød seg å overta store SNL dersom de fikk offentlig støtte. Anekdoter, universitetet i Tromsø, issn, dets betydning for vitenskapelig og alminnelig litteratur i senmiddelalderen og renessansen kan neppe overdrives.

Det vanlige har vært leksikon i bokform, men fra begynnelsen av 1990-årene ble det vanlig å utgi leksika også i elektronisk form, først særlig på CD-ROM, siden på DVD og i nyere tid særlig på Internett.2 Styret for foreningen består av leder Trond Andreassen fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Nils Christian Stenseth fra Det Norske Videnskaps-Akademi, Inger-Lise Larsen fra Sparebankstiftelsen DNB og og Torgeir Waterhouse fra IKT Norge.