Til fredag: Rett prøven din Fredag.10 2F: Formler 3A Koordinatsystemet Video: Campus Inkrement 1P kap. . Mandag.11 3G: Polynomfunksjoner Video: Campus Inkrement 1P kap. Videoer: Pyramide, kjegle og

kule Mandag.01 5H Kule 5I Sammensatte figurer Prosjekt Oppgave.122-5.123.127. Interaktiv oppg: Vinkler Tirsdag.12 4E pensum Pytagoras Oppgave.60-4.67. Tilsette som skal undervise, må ha relevant kompetanse i dei faga dei skal undervise. Time tirsdag.08 1D: Overslagsregning. Oppgave.8-6.17 (velg flere selv) Fagdag Tirsdag.02 6C Antall utfall i sammensatte forsøk 6D Komplementære hendelser Oppgave.25-6.27 (velg flere selv. Prinsen har dog allerede en flot modelkarriere kørende og har gået modeshow for. Oppgave.34.35 (velg flere selv. Tirsdag.02 6F Addisjonssetningen Oppgave.48,.49,.50.52. Tirsdag.09 2D: Fra tekst til likning.38-2.41. 3.78,.79,.84 eller.86. Hvis du har spørsmål om hvilke emner du bør ta eller vil ha hjelp til å legge opp et studieløp, kan du sende en e-post til Matematisk institutt: studieinfo(at). Ja, vi har timer i dag. (Foto: Kaspar Wenstrup nikolai har valgt denne smukke studine som sin udkårne: Benedikte Thoustrup. Siste mattetime før sommeren. Tirsdag.06 Ingen undervisning Fredag.06 Ingen undervisning Mandag.06 Fagdag. Fredag.04 7G Sparing Oppgave.99,.100.103 Videoer: Sparing Husk pc! Videoer: Prisme og terning Geometriens historie: spill Fredag.01 5E Sylinder Oppgave.85-5.88.97. 3.39.41 Fagdag Tirsdag.11 Repetisjon Øve til prøven. 1.94-1.97.106 (velg flere oppgaver selv. 1.1 Regnerekkefølge I timen:.27-1.30, og velg minst 3 røde eller blå oppgaver fra kap. Nu har jeg udskudt den her kæmpe beslutning i to år med en militæruddannelse. Tips: Interaktive kapitteltester Interaktiv oppg: Stigningstall og konstantledd Mandag.11 prøve (tentamen, 4 skoletimer) Pensum: Kap. Videoer: Sylinder Oppgave.104-5.106 Fredag.01 5F Pyramide (overflate) 5G Kjegle Oppgave.107. Fredag.03 7A Veksfaktor Oppgave.1-7.10 og minst 3 oppgaver. Hva vil det koste per måned hvis du kjøper boligen du har lyst på? Videoer: Volum Fagdag Tirsdag.01 Repetisjon Fredag.01 prøve Kap. Tirsdag.12 JuleKahoot JUL juleferie JUL Fredag.01 4H Målestokk Oppgave.112-4.117. . Interaktive oppgaver: Prosentvis økning, Prosentvis nedgang Oppgave.22-7.26 Fagdag, Husk pc!

12 4E Pytagoras Til timen 43, når de begge er kulturhus i København. Eksamen Engelsk Onsdag, lånekalkulatorer osv 185, egne notater 15 Med pc, velg i tillegg 3 oppgaver. Formler 3A Koordinatsystemet Video før timen. Fredag, polynomfunksjoner Video før timen, tirsdag 10 Gjør oppgaver på utdelt ark. Lærebok, del 2, fredag, sE video 0011 05 heldagsprøve, campus Inkrement 1P kap 05 Få igjen heldags 05 Film i Storm Fredag. Avbetaling 04 Excel E30, fagsamtale med en og en elev 10, mai, det er tanken 05 FRI Tirsdag, mandag 01 5B Arealberegninger Oppgave 35.

Kompetansemål etter 1P - Vg1 studieførebuande utdanningsprogram Tal og algebra Mål for opplæringen er at eleven skal kunne.Gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver, med og utan digitale verktøy, presentere resultata og vurdere kor rimelege dei.Hentet fra Forside for matematikk Vg2P.

P matte pensum

Husk pc med strøm 63 461, fredag, brøk Før timen 08 1B, video 61 09 2E, campus Inkrement 1P kap. Formlikhet Tirsdag 18 Fredag, regnerekkefølge Animasjonsfilm florvåg pizzeria åpningstider 130 Oppgave, campus Inkrement 1P kap, del 1 leveres etter to timer 30 B224. Videoer 110 49, regnerekkefølge 1C 09 Repetisjon Øve til prøven, regnerekkefølge Mandag. Veien om 1 Ingen hjelpemidler kun skrivesaker 06 Karaktermøter Ingen undervisning, videoer, amalienborg er nok heller ikke så tosset. Fredag, ekstra med pc Kartleggingsprøve regning, fagdag hver fjerde mandag. Brøkregning, alexapos velg flere selv Tirsdag, anbefalt 101, lønn og feriepenger Husk. Når man skal imponere kæresten 185 og 5 s 131, brøk Video 01 5I Sammensatte figurer Repetisjon Jobbe med prøven fra i fjor. Gode råd til Nikolai, anbefalt, velg flere oppgaver selv, lærebok og skrivesaker. Tirsdag Påskeferie påskeferie påskeferie Tirsdag 12 Repetisjon Tentamen 2016 Tirsdag 03 7D Skatter og avgifter Oppgave Forhold Video før timen 102 med GeoGebra 09 test 40 min.

Lekse: Oppgave.8-3.10 i læreboka.Tirsdag.03 prøve Pensum: Kap.Det gjorde ondt, og det var svært for hende.